Cách Làm Nước Tro Tàu
by Jane Smith


Nếu có tro từ cũi gỗ, đem hòa vào nước tốt (nước mưa, nước lọc); để cho lắng,

lấy phần nước trong, chứa vào chai lọ THỦY TINH (glass) để dành xài thì tốt.

Quen người chemist nào tin được, bão họ làm lab. pha cho 1 chai = an toàn nhất (the desired concentration should be around 3 - 4% KOH).