Rau Vòi Voi / Indian Heliotrope / Turnsole
Scientific: Heliotropium indicum

Rau vòi voi có vị hơi nhẫn, mùi gắt như ngải cứu và thường được luộc chung với các loại rau khác
để chấm nước mắm, cá kho hay thịt kho.

Rau vòi voi cũng được sữ dụng trong các bài thuốc Nam.

Picture by HaiLe


Picture from wikipedia