Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 14 of 14

Thread: LUYỆN NGỤC: Cuộc Thanh Tẩy Cuối Cùng

 1. #11
  Join Date
  Apr 2009
  Posts
  643

  Default

  Chương mười

  Phương thế 5:

  LÃNH ẤN XÁ
  CỨU CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC


  Điều thuộc đức tin là: Giáo hội có quyền ban Ấn Xá. (D. 989,998).

  Ân Xá là ơn Giáo Hội ban nhờ công nghiệp Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các Thánh, để tha hình phạt tạm người ta phải chịu vì những tội đã được Chúa tha.

  Ân Xá có hai loại: Đại Xá (tha hết), và Tiểu Xá (tha một phần).

  Mọi tín hữu có thể lãnh đại xá, tiểu xá cho mình hoặc nhường lại cho người đã qua đời (Giáo Luật 994).

  Muốn hưởng ân xá, tín hữu phải có những điều kiện sau:

  1. Phải đọc kinh hay làm việc Giáo Hội dạy để lãnh ân xá. Trước khi đọc kinh làm việc ấy phải giục lòng ăn năn chê ghét dốc lòng chừa mọi tội trọng, tội nhẹ đã phạm (Tông huấn Ân xá số 26).

  *2. Phải xưng tội ít nhiều ngày trước hoặc sau ngày lãnh đại xá, rước Lễ chính ngày lãnh đại xá, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng là đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, hay một kinh nào tuỳ lòng đạo đức mỗi người. Khi viếng Nhà Thờ để lãnh đại xá sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính.

  Bà Thánh Brigitta nói: "Ai lãnh được một đại xá trước khi chết, thì sẽ được tha thứ và được rước vào Thiên Đàng ngay, như khi vừa lãnh Bí Tích Rửa Tội mà chết vậy".

  Ngày 1.1.1967, Đức Giáo Hoàng Phaolô để Lục đã định lại các ân xá. Mỗi ngày chỉ đuợc lãnh một đại xá, trừ khi gần chết được lãnh thêm một đại xá nguy tử (số 24).

  Tiểu xá có thể lãnh một ngày nhiều lần (số 24,3).

  Sau đây xin kể những kinh, những việc có đại xá, tiểu xá:

  1.CÁC KINH ĐẠI XÁ (theo số trong Tông huấn):

  22. Đọc kinh Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành rất cam thay sau khi Rước Lễ các Thư' Sáu Mùa Chay, và Tuần Thương Khó. Các ngày khác chỉ được tiểu xá.

  26. Đọc kinh Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội vào ngày lễ kính Trái Tim Chúa để đền tạ Chúa. Các ngày khác chỉ được tiểu xá.

  27. Đọc kinh Lạy Đức Chúa Giêsu rất êm ái dịu dàng, là Đấng đã chuộc tội loài người ta vào ngày lễ Chúa Giêsu Vua. Các ngày khác chỉ được tiểu xá.

  *48.Đọc chung và suy ngắm 50 Kinh Mân Côi trong Nhà Thờ, hoặc nhà nguyện công, hoặc với gia đình, cộng đồng tu trì, hội đạo đức. Ngoài ra chỉ được tiểu xá.

  59. Hát kinh "Đây Nhiệm tích vô cùng cao quí" tối Thứ Năm Tuần Thánh và Lễ Mình Thánh Chúa. Hát các lúc khác chỉ được tiểu xá.

  *60. Hát kinh Tạ Ơn Chúa (Te Deum) chiều ngày cuối năm. Hát lúc khác chỉ được tiểu xá.

  *61. Hát kinh Đức Chúa Thánh Thần (Veni Creator) ngày đầu năm mới và Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Các lúc khác chỉ được tiểu xá.


  CÁC VIỆC CÓ ĐẠI XÁ:

  *3. Viếng Chúa, chầu Thánh Mình Thánh Chúa nửa giờ. Không đủ nửa giờ chỉ được tiểu xá.

  11. Viếng một trong bốn đại Thánh Đường Rôma vào lễ Bổn Mạng đại thánh đường ấy, hoặc tuỳ chọn một lần trong năm.

  12. Lãnh phép lành Đức Giáo Hoàng ban cho Rôma và thế giới (dù qua radio, TV).

  13. Viếng nghĩa địa cầu hồn trong vòng 8 (tám) ngày đầu tháng 11. Viếng các ngày khác chỉ được tiểu xá.

  17. Thờ lạy và hôn kính Thánh Giá ngày Thứ Sáu Tuần Thánh theo nghi Lễ Giáo Hội.

  23. Dự nghi Lễ bế mạc Đại Hội Thánh Thể.

  25. Cấm phòng ba ngày trọn.

  28. Giờ nguy tử, dù không thể có Linh Mục tới ban các Bí Tích cuối cùng và phép lành Toà Thánh, Giáo Hội cũng ban đại xá cho những ai trong đời sống đã có thói quen đọc kinh cầu nguyện (trường hợp này thói quen đó thay ba điều kiện xưng tội, rước Lễ, cầu theo ý Đức Giáo Hoàng). Người nguy tử hôn kính tượng Thánh Giá, giục lòng ăn năn tội để lãnh đại xá.

  35. Dùng Thánh Giá, tràng hạt, ảnh đeo Đức Giáo Hoàng hay Đức Giám Mục đã làm phép (để tôn kính, lần hạt ...) vào ngày Lễ kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, và đọc bản tuyên xưng Đức Tin (kinh Tin Kính). Dùng Thánh Giá, tràng hạt, ảnh đeo do Linh Mục làm phép chỉ được tiểu xá.

  41. Nghe vài bài giảng trong kỳ có Linh Mục tới giảng đại phúc, cấm phòng và dự nghi lễ trọng thể bế mạc . Nghe các bài giảng lúc khác chỉ được tiểu xá.

  42. Người Rước Lễ lần đầu và những người dự Thánh Lễ ấy.

  43. Linh Mục dâng Lễ đầu tay trọng thể và những người dự Lễ ấy.

  49. Linh Mục tuyên hứa lại trung thành với Ơn Gọi tu trì và những ai dự Lễ trọng kỷ niệm 25, 50, 60 năm thụ phong Linh Mục.

  *50. Cung kính đọc Kinh Thánh đủ nửa giờ. Không đủ nửa giờ chỉ được tiểu xá.

  63. Viếng và suy gẫm đủ 14 Đàng Thánh Giá. Đi từng nơi, nếu ít người.

  65. Viếng Nhà Thờ giáo xứ ngày Lễ Bổn Mạng Nhà Thờ ấy, hoặc ngày 02 tháng 8 (ngày đặc ân Portinuncula của Nhà Thờ Thánh Phanxicô tại nước Ý).

  66. Viếng Nhà Thờ, hoặc bàn thờ ngày được làm phép hiến thánh.

  67. Viếng Nhà Thờ hoặc nhà nguyện công hay bán công vào Chúa Nhật trước hoặc sau, hoặc chính Lễ các Thánh để cầu cho các linh hồn Nguyện Ngục.

  68. Viếng Nhà Thờ, nhà nguyện dòng ngày kính Vị Thánh sáng lập.

  69. Dự một nghi Lễ tại Nhà Thờ trong thời gian Đức Giám Mục hay Đại diện thăm mục vụ Giáo xứ. Nếu chỉ viếng Nhà Thờ trong thời gian đó thì được tiểu xá.

  70. Tuyên lại lời hứa khi lãnh Bí Tích Rửa Tội vào đêm Vọng Phục Sinh, hoặc vào ngày kỷ niệm được Rửa Tội theo mẫu Giáo Hội quen dùng (từ bỏ ma quỉ, tin kính Thiên Chúa). Tuyên lại lúc khác chỉ được tiểu xá.


  3.CÁC KINH CÓ TIỂU XÁ:

  2. Kinh Tin, Cậy, Mến, và Ăn Năn Tội.

  6. Kinh Lạy Ơn Ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng Người.

  9. Kinh Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin, hoặc Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.

  10. Kinh Lạy Linh Hồn Chúa Kitô.

  16. Kinh Tin Kính Các Thánh Tông Đồ (tôi tinh kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất).

  19. Kinh Vực Sâu.

  29. Kinh Cầu Tên Đức Chúa Giêsu, kinh Cầu Trái Tim Chúa, Máu Thánh Châu Báu Chúa, kinh Cầu Đức Bà, kinh Cầu Ông Thánh Giuse, kinh Cầu Các Thánh.

  30. Kinh Ngợi Khen (Magnificat, Linh hồn tôi ngợi khen Chúa).

  32. Kinh Hãy Nhớ (Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ).

  33. Thánh Vịnh Thống Hối 50.

  37. Kinh cầu nguyện cho ơn gọi Linh Mục, Tu Sĩ (được giáo quyền chuẩn nhận).

  38. Dùng ít phút cầu nguyện thầm trong trí.

  39. Lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng (ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng ...).

  44. Cầu nguyện cho Giáo Hội hợp nhất (theo bản kinh được chấp nhận).

  46. Lời cầu nghỉ yên (Lạy Chúa xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy).

  51. Kinh Lạy Nữ Vương (Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống).

  54. Tôn kính Thánh theo ngày chỉ trong lịch Công Giáo (đọc kinh nguyện theo sách Lễ, hoặc đọc kinh kính vị Thánh ấy).

  57. Kinh Trông Cậy ( Chúng con trông cậy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời).


  4. CÁC VIỆC LÀM TIỂU XÁ:

  1. Tiểu xá ban chung cho tín hữu nào trong khi làm việc bổn phận và chịu gian nan ở đời, hướng tâm trí lên cùng Chúa, khiêm nhường trông cậy thầm đọc một lời cầu xin (để giữ và gia tăng sự kết hợp với Chúa Kitô), vì Chúa đã phán:

  Matthêu 7,7-8 "Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ thấy, hãy gõ sẽ mở).

  Matthêu 26,40 "Tỉnh thức cầu và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ",

  1 Corinhtô 10,31 "Dù anh chị em ăn uống hay làm việc gì, nhớ làm vì vinh Danh Chúa".

  Công đồng Vaticanô 2, Hiến chế Giáo Hội số 41, Sắc lệnh Tồng đồ Giáo dân số 4 cũng khuyên những lờ tương tự.

  2. Tiểu xá ban chung cho tín hữu trong tinh thần đức tin và tình thương, hy sinh sức khoẻ, hoặc của cải giúp anh chị em túng cực (của ăn, áo mặc, an ủi), vì Chúa đã phán:

  Matthêu 25,35-36 "Khi Ta đói, ngươi đã cho Ta ăn...Khi Ta yếu ngươi đã thăm viếng".

  1 Gioan 3,17-18 "Ai có của, khi thấy anh chị em mình túng cực mà khoá lòng lại, hỏi kẻ ấy có thật lòng yêu mến Chúa chăng?"

  Công đồng Vaticanô 2 trong Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân số 8, số 31, Hiến chế Giáo Hội trong thế giới ngày nay số 93 cũng khuyên những lời tương tự.

  3. Tiểu xá ban chung cho tín hữu trong tinh thần thống hối, tự nguyện từ bỏ những cái được phép, những cái thoả lòng mình (để cầm hãm dục vọng, bắt xác thịt sống nghèo và khổ sở như Chúa Kitô), vì Chúa đã phán:

  Luca 9,23 "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác Thánh Giá mình hằng ngày mà theo Ta".

  Thư Roma 8,13 "Nếu vì tinh thần, anh chị em phải giết chết việc xác thịt, anh chị em sẽ được sống".

  Công đồng Vaticanô 2 trong Sắc lệnh Huấn luyện Linh Mục số 9, Hiến chế Giáo Hội số 10, số 41 cũng có những lời khuyên tương tự.

  *15. Rước Lễ thiêng liêng (Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con...).

  34. Tham dự làm Tuần Chín tại Nhà Thờ trước Lễ Sinh Nhật Chúa, lễ Hiện Xuống, lễ Mẹ Vô Nhiễm.

  *55. Làm dấu Thánh Giá: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.


  *Thánh nữ Madalena đệ Pazzi và các nữ tu dòng bà rất nhiệt thành lãnh ân xá cho các linh hồn. Trong truyện về thánh nữ, linh mục Cepari kể rằng: Thánh nữ đã giáo huấn, chăm sóc cho một nữ tu trong dòng người rất đặc biệt. Khi nữ tu qua đời, xác còn để trong nhà thờ như thói quen. Thánh nữ được ơn xuất thần, thấy linh hồn nữ tu bay về Thiên Đàng tràn ngập niềm vui. Thánh nữ giơ tay chào rằng: "Tạm biệt, chị bay về Thiên Đàng như chim bồ câu đẹp đẽ, chúng tôi còn phải ở chốn khách đầy này". Ôi chị đẹp chừng nào, ai có thể tả được vinh quang Chúa ban để thưởng công nhân đức của chị? Chị ở trong Luyện Ngục không bao lâu, xác chị chưa chôn xuống đất mà hồn chị đã lên Thiên Đàng. Giờ đây chị thấy đúng như lời tôi nói trước với chị: Tất cả những đau khổ ở đời này không thể sánh được với những vinh quang Chúa dành cho các bạn hữu của Người". Cũng trong lần ngất trí này, thánh nữ đã được biết linh hồn nữ tu chỉ phải qua 15 giờ trong Luyện Ngục, vì nữ tu đã phải chịu nhiều đau khổ ở đời này, và vì nữ tu đã cẩn thận lãnh nhận những ân xá Giáo Hội ban cho các con cái mình nhờ công nghiệp Chúa Kitô.

  *Thánh nữ Têrêsa mẹ đã viết trong tác phẩm của người, ca tụng giá trị cao nhất trên những ân xá nhỏ nhất Giáo Hội ban phát. Thánh nữ kể rằng: Một nữ tu dòng bà sống một đời bình thường, nhân đức bình thường như bao nữ tu khác. Nữ tu qua đời, và thánh nữ rất ngạc nhiên thấy linh hồn nữ tu về Thiên Đàng ngay sau khi chết, đến nỗi thánh nữ tưởng rằng không có Luyện Ngục. Khi thánh nữ Têrêsa bày tỏ sự ngạc nhiên này, Chúa đã cho bà biết: Vì nữ tu này khi còn sống đã hết sức cẩn thận lãnh nhận các ân xá Giáo Hội ban, nhờ phương thế này, nữ tu được tha hết các nợ nần phải trả ngay trước khi qua đời, nữ tu được coi như thật trong sạch trước toà Chúa phán xét (Purgatory p. 225).

  *Tại thành phố Venexia nước Ý, một Linh Mục chú tâm đi viếng Nhà Thờ Assisi để lãnh đại xá Giáo Hội ban, trên đường đi, ngài bị bệnh phải vào trọ tại nhà một Lịnh Mục bạn. Thấy mình sắp chết, ngài xin cha bạn tiếp tục viếng Nhà Thờ Assisi thay mình để được ơn giải thoát khỏi Luyện Ngục sớm. Rồi Linh Mục ấy qua đời. Cha bạn chần chừ chưa đi viếng Nhà Thờ Assisi như lời hứa. Một hôm Linh Mục đã chết hiện về đau đớn phàn nàn với Linh Mục bạn: Tại sao còn chần chừ chưa đi viếng Nhà Thờ để lãnh đại xá cứu mình, và xin cha bạn viếng càng sớm càng tốt. Cha bạn thu xếp công việc và lên đường ngay. Khi viếng xong, cha đã chết cũng được tha khỏi Luyện Ngục, ngài hiện về sáng láng như ánh mặt trời cảm ơn cha bạn, rồi bay thẳng về Thiên Đàng (Charity p.147).

  Chúng ta nên sốt sắng và siêng năng lãnh đại xá, tiểu xá để cứu các cha mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn hữu chúng ta và cứu các linh hồn, nhất là các linh hồn mồ côi. Chúa đã phán: Các con đong cho ai đấu nào, người ta sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy" (Mt 7,22).

  Nay ta cứu người, mai người cứu ta.
  Last edited by Sao Mai; 04-17-2018 at 10:57 AM.

 2. #12
  Join Date
  Apr 2009
  Posts
  643

  Default

  Chương mười một


  Phương thế 6:


  DỰ LỄ MISA
  CỨU CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC  Chúa Giêsu phán với Thánh nữ Getruđê rằng: "Vào giờ chết, Cha sẽ sai nhiều Thánh đến an ủi giúp đỡ những ai siêng năng sốt sắng tham dự Thánh Lễ khi còn sống".


  Trong Thánh Lễ, Giáo Hội dâng nhiều lời cầu nguyện cho hàng giáo phẩm và các tín hữu trên thế giới, cho những ai đang dự Lễ, những ai dâng của Lễ và những người đang an nghỉ trong Chúa Kitô chờ sống lại. (Charity p. 186).


  Công đồng Trentô xác quyết rằng: "Các tín hữu còn sống có thể cầu nguyện cứu giúp các linh hồn Luyện Ngục nhưng lời cầu nguyện giá trị nhất chính là Thánh Lễ Misa".


  Cồng đồng còn dạy thêm rằng: "Thánh Lễ Misa ngày nay Linh Mục thay Chúa dâng trên bàn thờ không đổ máu, cũng chính là Thánh Lễ hy sinh xưa Chúa Kitô dâng mình trên bàn thờ thập giáo với máu đổ chan hoà. Thánh Lễ hy sinh này đền bù mọi tội lỗi, mà không phải chỉ đền bù cầu khẩn cho người sống, mà còn được dâng lên để đền bù cầu khẩn cho những người đã chết trong Chúa Kitô nhưng chưa được thanh tẩy vẹn toàn. Đây là thói lành thời các thánh tông đồ truyền lại" (D. 940).


  Thánh Tôma Aquinô cũng dạy rằng: "Không có hy sinh nào giải cứu các linh hồn Luyện Ngục bằng hy sinh của Thánh Lễ Misa".


  *Thánh Chrisôtônmô viết: "Khi Lễ Misa được cử hành ở trần gian, các Thánh trên trời xuống mở Luyện Ngục".


  *Thánh Augustinô viết: "Chúng ta không thể nghi ngờ rằng, những cầu nguyện của Giáo Hội, Thánh Lễ Misa, việc chia sẻ của bố thí chỉ cho các người đã qua đời có sức cứu các linh hồn này lắm, có sức làm cho Thiên Chúa cư xử nhân từ với họ hơn là tội họ đáng phạt. Đó là những điều thường thực hành trong Giáo Hội, những thực hành có từ thời giáo phụ ban đầu, từ các tông đồ" (Purgatory p. 195).


  *Thánh nữ Monica, mẹ thánh Augutinô, khi sắp chết chỉ xin các con nhớ mẹ nơi bàn thờ. Thánh Augutinô đã viết điều này trong sách "Tự Thuật". Ngài xin các độc giả cùng nhớ tới mẹ ngài khi dâng Lễ.


  *Thánh nữ Isave Hoàng Hậu nước Bồ có một công chúa tên là Constance qua đời đột ngột. Công chúa đã được hiện về với một thầy ẩn tu ở tĩnh Santarem. Thầy vội chạy đi tìm thánh nữ báo tin công chúa của người hiện đang bị giam phạt ở tầng sâu trong Luyện Ngục, và còn phải ở đó lâu dài, chịu những hình phạt khủng khiếp. Nhưng công chúa sẽ được giải thoát, nếu có linh mục dâng thánh Lễ chỉ cho linh hồn công chúa trong vòng một năm. Khi nghe thế, các cận thần quanh thánh nữ hoàng hậu phì cười, cho là ông thầy điên, ăn nói xằng bậy. Nhưng thánh quay sang hỏi đức vua, đức vua trả lời: Ông tin điều đó là đúng. Linh mục Ferdinand Mendez được dâng Lễ cho công hằng ngày.


  Sau một năm, công chúa đã hiện về sáng láng cùng mẹ nói rằng: "Mẹ ơi, hôm nay con được ra khỏi Luyện Ngục để vào Thiên Đàng". Cảm động vô ngần, thánh nữ Isave vội đi vào nhà thờ dâng lời cảm tạ Chúa. Thánh nữ đi tìm cha Mendez, ngài nói, hôm qua ngài đã dâng xong 365 thánh Lễ như đã được chỉ định. Thánh nữ Isave hiểu là Chúa đã giữ lời hứa với thầy ẩn sĩ. Thánh nữ đã phân phát nhiều của cải cho người nghèo khó để tạ ơn Chúa.


  *Thánh nữ Benađô kể: Có một tu sĩ chết hiện về với một anh em dòng của người, cảm ơn đã cứu mình khỏi bị giam lâu trong Luyện Ngục. Khi hỏi vì lý do nào mà được giải cứu, linh hồn ấy chỉ về phía bàn thờ nói rằng: "Đây là "khí giới ơn thánh" cứu rỗi chúng tôi".


  *Thánh Gioan Vianey xứ Ars bên nước Pháp, một hôm kể trong lớp giáo lý truyện như sau: "Chắc các con còn nhớ, một lần cha đã kể về một linh mục thánh thiện, có lẽ được Chúa cho biết bạn ngài bị giam trong Luyện Ngục. Linh mục ấy muốn cứu người bạn. Ngài nghĩ rằng không có gì cứu nhanh hơn là Thánh Lễ Misa, nên ngài lo liệu dâng Lễ sớm. Trước khi dâng Lễ, ngài thưa với Chúa đơn sơ như trẻ nhỏ nói với cha mẹ rằng: "Lạy Cha chí thánh hằng có đời đời, con xin đánh đổi như sau: Cha đang giữ linh hồn bạn con trong Luyện Ngục, còn con có thể đổi tấm bánh nên Mình Thánh Chúa Giêsu, bây giờ xin Cha tha cho bạn con ra khỏi Luyện Ngục, và con sẽ dâng cho Cha mọi công nghiệp Chúa Giêsu Con Cha đã chịu nạn chịu chết". Sau khi truyền phép, ngài dâng Mình Thánh Chúa lên, ngài đã thấy linh hồn bạn ngài lên Thiên Đàng.


  *Thánh Laurensô Justinô nhận xét rằng: "Một thánh lễ Misa có giá trị cứu rỗi hơn mọi việc đền tội của cả thế giới. Bỏ lên hai dĩa cân, một bên là Thánh Lễ, bên kia là các việc đền tội ăn chay bố thí của chúng ta xem bên nào nặng hơn?"


  *Á thánh Henry Suso và linh mục bạn, khi cả hai còn sống đã làm lời đoan kết với nhau rằng:" Nếu ai chết trước thì người còn sống sẽ dâng mỗi tuần hai thánh Lễ trong đủ một năm cầu cho người chết trước". Sau ít năm, cha bạn qua đời, Thánh Suso ngày nào cũng cầu nguyện rất sốt sắng, lại thêm ăn chay và những việc đền tội khác, vì chưa thể dâng Lễ cầu cho cha bạn ngay như đã hứa. Ít ngày, cha bạn hiện về với vẻ mặt buồn bã trách móc nặng lời rằng: "Ôi ông bạn bất trung, sao ông không giữ lời hứa đã đoan kết với tôi ngày trước?" Thánh Suso trả lời rằng mình đã cầu nguyện và dâng rất nhiều hy sinh hãm mình, nhưng người chết nói: "Lời cầu của ông rất đẹp lòng Chúa, nhưng không có hiệu lực giải cứu tôi." Rồi người đó đập bàn là lên: "Máu! Máu! Những linh hồn đau khổ như chúng tôi cần máu, Máu Chúa Giêsu dâng lên trong Thánh Lễ cầu cho chúng tôi sẽ giải thoát chúng tôi khỏi cực hình, nếu ông dâng Lễ như đã hứa với tôi thì tôi đã được giải thoát khỏi Luyện Ngục cực dữ rồi, vì ông chậm trễ mà tôi còn chịu khổ, hãy dâng Lễ cầu cho tôi, những Lễ ông hứa với tôi" (Charity P. 191).


  *Thánh Giêronimô dạy rằng:" Các linh hồn trong Luyện Ngục được giải thoát ngay khi linh mục dâng Lễ cầu cho họ và các giáo dân xin Lễ hoặc dự Lễ cầu cho họ".


  Chúng ta hãy sắp xếp thời giờ, siêng năng và sốt sắng tham dự Thánh Lễ hằng ngày hoặc nhiều ngày trong tuần để cầu cho các linh hồn. Đó là việc quan trọng, thánh thiện tôn vinh danh Chúa, ích lợi cho phần rỗi ta, và cứu các linh hồn đang đau khổ trong Luyện Ngục.

 3. #13
  Join Date
  Apr 2009
  Posts
  643

  Default

  Chương mười hai


  Phương thế 7:


  RƯỚC LỄ
  CỨU CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC  Vì lòng yêu thương các linh hồn, trước khi chịu chết chuộc tội, Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Mình Thánh để ở lại yên ủi dẫn dắt chúng ta về trời. Ngài cho phép chúng ta được rước Ngài như của ăn uống để nên một với chúng ta trong tình yêu. Thánh Têrêxa Chúa Hài Đồng đã nói: "Lạy Chúa, không phải vì thích ở trong bình vàng bạc mà Chúa ở lại trần gian, nhưng chính là vì Chúa muốn ở trong tâm hồn các bạn của Chúa". Chúng ta hãy năng cầu nguyện với Chúa trong tâm hồn mình, và cầu xin Chúa giải thoát các linh Luyện Ngục.


  Giáo lý công đông Trentô dạy hai cách rước Lễ


  1. Rước Lễ cách Bí Tích trong mầu nhiệm Thánh Thể.


  2.Rước Lễ cách thiêng liêng bởi giục lòng tin cậy kính mến ước ao rước Chúa Giêsu vào lòng.


  Luật Giáo Hội ngày nay ban phép cho giáo dân mỗi ngày được Rước Lễ cách Bí Tính hay Rước Lễ thật một lần, nếu dự thêm Lễ nữa được Rước Lễ thêm lần nữa (GL. 917) và một lần thứ ba nếu Rước Lễ như của ăn đàng khi gần chết (GL. 921,2).


  Rước Lễ thiêng liêng bao nhiêu lần trong một ngày cũng được.


  Ruớc Lễ sinh muôn vàn ơn ích, vì đươc kết hợp Chúa và kếp hợp với nhau trong Giáo Hội, xoá bỏ các tội nhẹ và thêm ơn thánh hoá, được thêm sức chống trả chước cám dỗ và sữa nết xấu, nhất là được bảo đảm sự sống đời đời.


  *Một lần Thánh Raymunđô dâng Lễ có bà thánh Catarina Siena tham dự. Sau khi truyền phép, bà khát khao rước Chúa quá sức, nên khi Thánh Raymunđô bẻ Mình Thánh và bỏ phần nhỏ vào chén Máu Thánh, ngài thấy nửa kia biến đâu mất. Hoảng sợ ngài quay tìm chung quanh xem Mình Thánh rơi chỗ nào, nhưng Thánh Catarina thưa rằng: "Chúa đang ngự trong miệng con." Vì bà bị bệnh hay ói, nên không được phép Rước Chúa. Bà khát khao, bà không thể chịu bệnh nếu thiếu Mình Thánh Chúa, nên Chúa đã làm phép lạ để đến với bà.


  *Chân phúc Angela thú nhận, bà không thể chịu những nỗi khổ trên đời, nếu Chúa Giêsu dạy cách Rươc Lễ thiêng liêng.

  *Bà Đáng kính Gioanna Thánh Giá được Chúa rằng: "Mỗi khi bà Rước Lễ thiêng liêng, Chúa ban ơn cho bà như khi bà Rước Lễ thật vậy".


  Giáo Hội cũng ban ân xá cho những ai Rước Lễ thiêng liêng (Tông huấn Ân Xá số 15 của Đức Giáo Hoàng Phaolô 6).


  Việc Rước Lễ Mình Thánh Chúa còn sinh ơn ích cứu rỗi các linh hồn trong Luyện Ngục.


  *Thánh nữ Gêtruđê cứu rất nhiều linh hồn Luyện Ngục, bà thánh thích nhất là những ngày được Rước Lễ. Thời đó giáo dân chưa được phép Rước Lễ hằng ngày. Một lần Chúa phán với Thánh nữ: "Làm sao Cha từ chối cầu xin các linh hồn Luyện Ngục trong những ngày con Rước Lễ được, vì con là trăm năm của Cha".


  *Khi Thánh nữ Mađelena de Pazzi thấy linh hồn em mình đang chịu đau khổ trong Luyện Ngục, bà cả kích, chan hoà nước mắt kêu than: "Ôi linh hồn khốn cực chừng nào, ôi hình khổ dữ dằn chừng nào, sao người ta không hiểu điều đó và không chịu vác Thánh Giá mình khi còn sống ở đời này? Em ơi, sao khi còn sống em không nghe lời chị khuyên và bây giờ em nóng lòng muốn chị nghe lời em van xin. Em xin chị điều gì đây? Bà thánh lắng nghe đếm tới số 107, bà nói lớn, đó là 107 lần rước Lễ mà em tôi xin phải không? Được, chị sẽ rước Lễ, nhưng than ôi, thời gian dài chừng nào. Lạy Chúa tôi, nếu Chúa cho phép, chị sẽ xuống Luyện Ngục để giải thoát em, và tránh cho những người khác khỏi phải xuống nơi này".


  *Cha Đáng kính Lui Blosio thuật truyện một linh hồn Luyện Ngục quanh mình đầy lửa nóng rát quá sức hiện về với ngài lúc giáo dân rước Lễ và nài xin rằng: "Xin ngài vì lòng kính mến Chúa và lòng thương các linh hồn làm ơn rước Lễ chỉ cho tôi một lần, nhưng dọn mình thật sốt sắng trước khi rước Lễ, có như vậy, tôi sẽ được ra khỏi chốn nóng nảy đau đớn tôi đang chịu vì tội thờ ơ với Bí Tích Mình Thánh Chúa khi còn sống". Cha Đáng kính Lui đã sốt sắng rước Lễ chỉ cho linh hồn ấy, và ngài đã thấy linh hồn bay vào Thiên Đàng.


  Chúng ta hãy siêng năng và sốt sắng dọn linh hồn bằng lòng tin cậy kính mến, khiêm nhường, nhất là cậy nhờ Đức Mẹ giúp ta dọn mình và cảm ơn Chúa để được nhiều ơn phúc cứu rỗi các linh hồn Luyện Ngục.

 4. #14
  Join Date
  Apr 2009
  Posts
  643

  Default

  Chương mười ba

  Phương thế 8:

  XIN LỄ MISA CỨU CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC


  Giáo Hội dâng Lễ Misa như Chúa Kitô đã dạy để "loan truyền Chúa đã chịu chết và tuyên xưng Chúa đã sống lại cho tới khi Chúa lại đến" (Lời tung hô sau truyền phép). Thánh Lễ cũng được dâng lên để thờ phượng Chúa, tạ ơn Chúa, đề bù tội lỗi nhân loại và cầu xin ơn phúc cho Giáo Hội và thế giới (Giáo Lý Công Giáo). Chủ tế đích thực và Lễ vật dâng lên trong Thánh Lễ để "tôn vinh Danh Chúa, mưu ích cho chúng con cùng toàn thể Hội Thánh Người" (Lời Tiền tụng Thánh Lễ) là chíh Chúa Kitô Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian.  Công Đồng Trentô dạy rằng: "Thánh Lễ Misa không những ca tụng Chúa, mà còn là Lễ đền tội cho người sống và cho người đã qua đời" (Khoá 22, chương 2). "Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi tớ nam nữ mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gia, xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa, thì cũng được sống lại như Người" (Lời Tiền tụng Thánh Lễ).


  *Thánh Benađô thuật truyện về Thánh Malaki, Tổng Giám Mục Armagh, nước Ái Nhĩ Lan đã dâng nhiều Thánh Lễ cho các linh hồn chị mình. Tưởng thế là đủ, ngài không dâng nữa. Ba mươi ngày sau, ngài nghe chị ngài trong phòng mặc áo Lễ. Bà than rằng bà "đã chờ 30 ngày mà không được giúp đỡ". Ngài tiếp tục dâng Lễ cầu cho chị rồi thấy chị mặc đồ đen. Ngài lại tiếp tục dâng Lễ cầu cho chị tới khi thấy chị vào Thiên Đàng cùng với một số rất đông linh hồn được giải thoát trong ngày hôm ấy (Charity p.199).


  *Thánh Nicholas thành Tolentino thấy vô vàn linh hồn Luyện Ngục ở trong một cánh đồng hợp nhau lại van xin ngài dâng Lễ cầu cho họ. Sau 8 ngày dâng Lễ, ngài được biết các linh hồn ấy đã được giải thoát khỏi Luyện Ngục (Charity p.204).


  *Thánh Antôn Padua kể rằng Chân Phước Gioan Alverina một lần dâng Thánh Lễ vào ngày Lễ các Thánh. Sau khi truyền phép, ngài cầm Mình Thánh Chúa trong tay và khẩn khoản nài xin Chúa vì công nghiệp Chúa Giêsu xin cứu các linh hồn Luyện Ngục. Ngài được thấy một số rất đông linh hồn từ Luyện Ngục bay lên như những tia sáng phát ra từ lò lửa về hướng Thiên Đàng (Charity p. 204).


  *Theo Thánh Tôma Aquinô: "Khi Linh Mục dâng Lễ cầu cho linh hồn nào, dù ngài đọc bài Lễ kính Đức Mẹ, Lễ kính các Thánh, lễ cầu hồn hay bài lễ nào đi nữa, thì công phúc của Thánh Lễ cũng như nhau. Nhưng nếu ngài đọc bài lễ cầu hồn thì công phúc được đặc biệt hơn, vì Giáo Hội đã dọn riêng những lời cầu nguyện và bài đọc chỉ cho người quá cố" (Charity p. 215).


  *Thánh Vincentê Ferier, một Linh Mục rất nổi tiếng Dòng Thánh Đaminh đã giảng nhiều năm về chân lý Toàn Chúa phán xét. Ngài có một cô em khá cứng lòng, chẳng hề lay động trước lời giảng và gương thánh thiện của anh. Tâm hồn cô em này đầy ấp tinh thần thế tục, bị nhiễm độc về cá thú vui ở đời, và bước lẹ trên đường diệt vong. Trong khi đó, Thánh Vincentê tha thiết cầu cho em được ơn trở lại, sau cùng lời cầu của ngài đã được nhậm lời. Cơn bệnh chín chết một sống kéo đến với em cứng đầu này. Giờ chết gần tới, cô được ơn sám hối chân thành và xưng thú hết tội lỗi. Chết được ít ngày, cô hiện ra với thánh Vincentê anh khi ngài đang dâng thánh Lễ, mình quấn đầy lửa bừng bừng và là miếng mồi của các hình phạt. Bà nói: "Ôi anh ơi, em bị luận phạt chịu cực hình trong Luyện Ngục đến ngày tận thế, nhưng anh có thể giúp em, xin anh dâng cho em 30 thánh Lễ, như thế em có thể hy vọng được kết quả hạnh phúc nhất". Thánh nhân lập tức thu xếp để dâng cho em các thánh Lễ như em xin. Ngày thứ ba mươi, cô em hiện ra, nhưng lần này có các thiên thần vây quanh và cô hớn hở đi về Thiên Đàng. Ôi thánh Lễ Misa có giá trị vô cùng, đã giải cứu linh hồn sau ba mươi ngày thay cho hàng bao thế kỷ (Purgatory p. 96-97).


  *Có người ông Pasqualigo còn chủ trương rằng THÁNH LỄ HÁT cầu cho người đã chết lại gia tăng hiệu quả đặc biệt hơn nữa, vì không những có Linh Mục mà có cả giáo dân cũng thông phần hợp lời cầu nguyện cách trọng thể hơn (Charity p. 222). Giáo Hội đặt ra những lời ca hát không phải để cộng đoàn vui vẻ, hay cá nhân người xin Lễ tự hào, mà để những lời van xin làm vui lòng Chúa hơn và ý chỉ xin Lễ dễ được chấp nhận hơn.


  Người ta cũng có thể xin dâng Lễ để CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI CÒN SỐNG VÀ CHO CHÍNH MÌNH. Thánh Leonard Maurice khuyên người ta dâng Thánh Lễ cầu cho mình khi còn sống, tốt hơn là sau khi qua đời, vì những lý do sau đây:


  1. Dâng Lễ khi còn sống, chính mình được tham dự để xin ơn phúc.


  2. Dâng Lễ cầu cho mình khi còn sống, nếu là kẻ có tội, hy vọng sẽ được lòng thương xót Chúa ban ơn ăn năn xưng thú đền bù, dù mình không đáng. Chết rồi và đã xuống Hoả Ngục thì không còn cứu vãn cách nào nữa, dù có dâng cả ngàn Lễ cũng không đổi được số phận đời đời.


  3. Dâng Lễ cầu cho mình khi còn sống để xin ơn chết lành, sẽ được Chúa phù hộ trong giờ chết nhờ ơn phúc Thánh Lễ.


  4. Dâng Lễ cầu cho mình khi còn sống, ơn phúc vẫn còn, và nếu có phải vào Luyện Ngục, ngày giờ trong ấy sẽ được rút ngắn hơn. Chết rồi mới được dâng Lễ cầu cho thì linh hồn đã phải đợi chờ khốn khổ.


  5. Dâng Lễ cầu cho chính mình khi còn sống làm vinh Danh Chúa hơn. Khi dâng lên Chúa tiền bạc Chúa đã ban cho, ta được công từ bỏ của cải. Chết rồi tiền bạc về tay con cái họ hàng, mấy ai lo cứu giúp ta, đâu họ có cảm thấy nỗi khổ sở nóng nảy của ta mà cứu giúp mau chóng.

  6. Dâng Lễ cầu cho mình khi còn sống, nếu mình có ơn nghĩa Chúa thì được phần thưởng gấp đôi, vừa được tha phạt Luyện Ngục, vừa được công thưởng Thiên Đàng. Chết rồi mới xin thì chỉ được tha Luyện Ngục, không được gia tăng công thưởng Thiên Đàng.


  Cuối cùng chúng nên biết rằng, một Thánh Lễ dâng cầu cho ta khi còn sống được tha hình phạt của ta nhiều hơn là dâng nhiều Thánh Lễ sau khi ta chết, vì nếu ta làm mất lòng ai mà xin lỗi ngay thì dễ được tha hơn là chần chừ để phải xin lỗi và đền bù trước toà án. Một lời bào chữa trước toà án tốn phí bao nhiêu tiền bạc rồi.


  Chúng ta phạm đến Chúa nhiều cách, nếu chúng ta biết đền bù bằng việc lành phúc đức, việc từ thiện bác ái, nhất là công nghiệp Chúa Giêsu qua Thánh Lễ thì nợ nần chúng ta được tẩy xoá. Chờ đến toà án Chúa mới xin đền bù thì hình phạt lại nặng nề hơn.


  *Thánh Anselmo dạy: "Sốt sắng dâng một Thánh Lễ khi còn sống, lợi ích hơn cả ngàn Thánh Lễ khi đã qua đời" (Charity p. 226). Chính Chúa Giêsu dạy: "Hãy làm việc khi trời còn sáng, tối rồi ai thấy đường đâu mà làm" (Ga 4,4).


  *Trong các Thánh Lễ chỉ cho người quá cố, có thánh Lễ gọi là "Lễ Ba Mươi". Lễ ba mươi hay ba mươi Lễ dâng liên tiếp còn gọi là "Lễ Gregoriô". Lễ này được nói tới trong cuốn sách Đối Thoại của người như sau: Có một tu sĩ tên là Giutô, đã giữ lại cho mình ba đồng tiền vàng. Đó là điều lỗi nặng phạm lời khấn khó nghèo thầy đã tuyên khấn. Nhà dòng đã khám thấy, và thầy bị phạt "dứt phép thông công". Đang khi bị hình phạt tuyệt thông này, thầy Giutô đã qua đời. Cha viện trưởng (sau này chính là Đức Giáo Hòng Gregôriô) muốn để các thầy dòng khác kính sợ về hình phạt tội tham lam trong đời sống tu trì, đã không cất hình phạt tuyệt thông cho thầy Giutô. Thầy Giutô được chôn xa nghĩa trang nhà dòng, và ba đồng tiền vàng kia người ta vứt trên mộ thầy, trong khi các thầy dòng khác lặp lại lời xưa thánh Phêrô đã nói với tên phù thuỷ Simon: Ngươi hãy chết với tiền bạc của người.


  Sau một thời gian, cha viện trưởng thấy rằng hình phạt thầy Giutô như vậy đã đủ, người cảm kích thương linh hồn thầy Giutô, đã tìm thầy quản lý nói cách tha thiết rằng: "Từ khi người anh em chúng ta qua đời, thầy đã phải cực hình trong Luyện Ngục, trong tinh thần đức ái, chúng ta phải tìm cách cứu giúp. Xin thầy liệu cách xin dâng 30 thánh Lễ liên tiếp chỉ cho thầy Giutô, không ngày nào được cách quãng". Thầy quản lý vâng lời ngay. Ba mươi thánh Lễ liên tiếp đã được dâng lên. Sau ba mươi ngày, thầy Giutô hiện ra cùng thầy bạn là Copiosô nói rằng: Anh bạn thân yêu ơi, chúc tụng Chúa, hôm nay tôi được tha thứ và được nhận vào nước Thiên Đàng cùng với các Thánh". Kể từ đó, thói quen đạo đức dâng ba mươi Thánh Lễ liên tiếp cầu cho linh hồn đã qua đời được thiết lập và lan tràn trong Giáo Hội, nhất là tại nước Ý, nước Anh và nhiều nước khác (Purgatory p.212).


  *Cũng có nơi khác kể rằng: Khi thánh Grêgôriô còn là bề trên tu viện Bênêđictô. Một thầy dòng trong tu việc ngài qua đời, các thầy tìm ra 6 cái mũ thầy qua đời đã giữ làm của riêng trái với luật dòng. Thầy qua đời bị phạt không được an táng theo lễ nghi. Thánh Grêgôriô vì lòng thương linh hồn người quá cố, đã ra lệnh dâng cho thầy 30 Lễ liên tiếp. Sau ba mười ngày, thầy dòng qua đời hiện về với một thầy bạn nói rằng mình bị khổ trong Luyện Ngục, nhưng đã được tha để về Thiên Đàng. Khi lên ngôi giáo hoàng, thánh Grêgôriô cổ động trong Giáo Hội việc dâng 30 Lễ liên tiếp cho linh hồn đã qua đời. Các Đức Giáo Hoàng kế tiếp cũng đã ban nhiều ân xá cho việc xin Lễ như trên. (Trích Tạp Chí Fatima Findings tháng 11/1989).


  Ước gì các dòng có tục lệ dâng 30 Lễ cầu cho linh hồn anh chị em dòng đã qua đời để linh hồn quá cố chóng được hưởng phúc trường sinh bên cạnh Cha nhân từ, Mẹ nhân ái và công đoàn các Thánh.
  Last edited by Sao Mai; 04-20-2018 at 12:27 PM.

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Forums TOS: The owners, administrators, and moderators of this Forums will not be held liable for any objectionable messages posted on this forum, members are responsible for the liabilities of their own posts. The owners of this Forums reserve the right to remove, edit, move or close any thread or message for any reason but are not compelled to do so unless they deem it to be necessary. It is impossible or us to review all messages. If you are a company and noticed any copyrighted material, please let us know right away.© 2006-2016 ChotNho.com. All rights reserved.  Privacy Policy.


Liên hệ quảng cáo / Liên hệ website: vncentraladmin@vncentral.com