Members nào muốn post bài sau khi đang ký và activated thì liên lạc qua email yahoo: hoangsts@yahoo.comPage 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 18 of 18

Thread: LUYỆN NGỤC: Cuộc Thanh Tẩy Cuối Cùng

 1. #11
  Join Date
  Apr 2009
  Posts
  647

  Default

  Chương mười

  Phương thế 5:

  LÃNH ẤN XÁ
  CỨU CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC


  Điều thuộc đức tin là: Giáo hội có quyền ban Ấn Xá. (D. 989,998).

  Ân Xá là ơn Giáo Hội ban nhờ công nghiệp Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các Thánh, để tha hình phạt tạm người ta phải chịu vì những tội đã được Chúa tha.

  Ân Xá có hai loại: Đại Xá (tha hết), và Tiểu Xá (tha một phần).

  Mọi tín hữu có thể lãnh đại xá, tiểu xá cho mình hoặc nhường lại cho người đã qua đời (Giáo Luật 994).

  Muốn hưởng ân xá, tín hữu phải có những điều kiện sau:

  1. Phải đọc kinh hay làm việc Giáo Hội dạy để lãnh ân xá. Trước khi đọc kinh làm việc ấy phải giục lòng ăn năn chê ghét dốc lòng chừa mọi tội trọng, tội nhẹ đã phạm (Tông huấn Ân xá số 26).

  *2. Phải xưng tội ít nhiều ngày trước hoặc sau ngày lãnh đại xá, rước Lễ chính ngày lãnh đại xá, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng là đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, hay một kinh nào tuỳ lòng đạo đức mỗi người. Khi viếng Nhà Thờ để lãnh đại xá sẽ đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính.

  Bà Thánh Brigitta nói: "Ai lãnh được một đại xá trước khi chết, thì sẽ được tha thứ và được rước vào Thiên Đàng ngay, như khi vừa lãnh Bí Tích Rửa Tội mà chết vậy".

  Ngày 1.1.1967, Đức Giáo Hoàng Phaolô để Lục đã định lại các ân xá. Mỗi ngày chỉ đuợc lãnh một đại xá, trừ khi gần chết được lãnh thêm một đại xá nguy tử (số 24).

  Tiểu xá có thể lãnh một ngày nhiều lần (số 24,3).

  Sau đây xin kể những kinh, những việc có đại xá, tiểu xá:

  1.CÁC KINH ĐẠI XÁ (theo số trong Tông huấn):

  22. Đọc kinh Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành rất cam thay sau khi Rước Lễ các Thư' Sáu Mùa Chay, và Tuần Thương Khó. Các ngày khác chỉ được tiểu xá.

  26. Đọc kinh Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội vào ngày lễ kính Trái Tim Chúa để đền tạ Chúa. Các ngày khác chỉ được tiểu xá.

  27. Đọc kinh Lạy Đức Chúa Giêsu rất êm ái dịu dàng, là Đấng đã chuộc tội loài người ta vào ngày lễ Chúa Giêsu Vua. Các ngày khác chỉ được tiểu xá.

  *48.Đọc chung và suy ngắm 50 Kinh Mân Côi trong Nhà Thờ, hoặc nhà nguyện công, hoặc với gia đình, cộng đồng tu trì, hội đạo đức. Ngoài ra chỉ được tiểu xá.

  59. Hát kinh "Đây Nhiệm tích vô cùng cao quí" tối Thứ Năm Tuần Thánh và Lễ Mình Thánh Chúa. Hát các lúc khác chỉ được tiểu xá.

  *60. Hát kinh Tạ Ơn Chúa (Te Deum) chiều ngày cuối năm. Hát lúc khác chỉ được tiểu xá.

  *61. Hát kinh Đức Chúa Thánh Thần (Veni Creator) ngày đầu năm mới và Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Các lúc khác chỉ được tiểu xá.


  CÁC VIỆC CÓ ĐẠI XÁ:

  *3. Viếng Chúa, chầu Thánh Mình Thánh Chúa nửa giờ. Không đủ nửa giờ chỉ được tiểu xá.

  11. Viếng một trong bốn đại Thánh Đường Rôma vào lễ Bổn Mạng đại thánh đường ấy, hoặc tuỳ chọn một lần trong năm.

  12. Lãnh phép lành Đức Giáo Hoàng ban cho Rôma và thế giới (dù qua radio, TV).

  13. Viếng nghĩa địa cầu hồn trong vòng 8 (tám) ngày đầu tháng 11. Viếng các ngày khác chỉ được tiểu xá.

  17. Thờ lạy và hôn kính Thánh Giá ngày Thứ Sáu Tuần Thánh theo nghi Lễ Giáo Hội.

  23. Dự nghi Lễ bế mạc Đại Hội Thánh Thể.

  25. Cấm phòng ba ngày trọn.

  28. Giờ nguy tử, dù không thể có Linh Mục tới ban các Bí Tích cuối cùng và phép lành Toà Thánh, Giáo Hội cũng ban đại xá cho những ai trong đời sống đã có thói quen đọc kinh cầu nguyện (trường hợp này thói quen đó thay ba điều kiện xưng tội, rước Lễ, cầu theo ý Đức Giáo Hoàng). Người nguy tử hôn kính tượng Thánh Giá, giục lòng ăn năn tội để lãnh đại xá.

  35. Dùng Thánh Giá, tràng hạt, ảnh đeo Đức Giáo Hoàng hay Đức Giám Mục đã làm phép (để tôn kính, lần hạt ...) vào ngày Lễ kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, và đọc bản tuyên xưng Đức Tin (kinh Tin Kính). Dùng Thánh Giá, tràng hạt, ảnh đeo do Linh Mục làm phép chỉ được tiểu xá.

  41. Nghe vài bài giảng trong kỳ có Linh Mục tới giảng đại phúc, cấm phòng và dự nghi lễ trọng thể bế mạc . Nghe các bài giảng lúc khác chỉ được tiểu xá.

  42. Người Rước Lễ lần đầu và những người dự Thánh Lễ ấy.

  43. Linh Mục dâng Lễ đầu tay trọng thể và những người dự Lễ ấy.

  49. Linh Mục tuyên hứa lại trung thành với Ơn Gọi tu trì và những ai dự Lễ trọng kỷ niệm 25, 50, 60 năm thụ phong Linh Mục.

  *50. Cung kính đọc Kinh Thánh đủ nửa giờ. Không đủ nửa giờ chỉ được tiểu xá.

  63. Viếng và suy gẫm đủ 14 Đàng Thánh Giá. Đi từng nơi, nếu ít người.

  65. Viếng Nhà Thờ giáo xứ ngày Lễ Bổn Mạng Nhà Thờ ấy, hoặc ngày 02 tháng 8 (ngày đặc ân Portinuncula của Nhà Thờ Thánh Phanxicô tại nước Ý).

  66. Viếng Nhà Thờ, hoặc bàn thờ ngày được làm phép hiến thánh.

  67. Viếng Nhà Thờ hoặc nhà nguyện công hay bán công vào Chúa Nhật trước hoặc sau, hoặc chính Lễ các Thánh để cầu cho các linh hồn Nguyện Ngục.

  68. Viếng Nhà Thờ, nhà nguyện dòng ngày kính Vị Thánh sáng lập.

  69. Dự một nghi Lễ tại Nhà Thờ trong thời gian Đức Giám Mục hay Đại diện thăm mục vụ Giáo xứ. Nếu chỉ viếng Nhà Thờ trong thời gian đó thì được tiểu xá.

  70. Tuyên lại lời hứa khi lãnh Bí Tích Rửa Tội vào đêm Vọng Phục Sinh, hoặc vào ngày kỷ niệm được Rửa Tội theo mẫu Giáo Hội quen dùng (từ bỏ ma quỉ, tin kính Thiên Chúa). Tuyên lại lúc khác chỉ được tiểu xá.


  3.CÁC KINH CÓ TIỂU XÁ:

  2. Kinh Tin, Cậy, Mến, và Ăn Năn Tội.

  6. Kinh Lạy Ơn Ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng Người.

  9. Kinh Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin, hoặc Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.

  10. Kinh Lạy Linh Hồn Chúa Kitô.

  16. Kinh Tin Kính Các Thánh Tông Đồ (tôi tinh kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất).

  19. Kinh Vực Sâu.

  29. Kinh Cầu Tên Đức Chúa Giêsu, kinh Cầu Trái Tim Chúa, Máu Thánh Châu Báu Chúa, kinh Cầu Đức Bà, kinh Cầu Ông Thánh Giuse, kinh Cầu Các Thánh.

  30. Kinh Ngợi Khen (Magnificat, Linh hồn tôi ngợi khen Chúa).

  32. Kinh Hãy Nhớ (Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ).

  33. Thánh Vịnh Thống Hối 50.

  37. Kinh cầu nguyện cho ơn gọi Linh Mục, Tu Sĩ (được giáo quyền chuẩn nhận).

  38. Dùng ít phút cầu nguyện thầm trong trí.

  39. Lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng (ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng ...).

  44. Cầu nguyện cho Giáo Hội hợp nhất (theo bản kinh được chấp nhận).

  46. Lời cầu nghỉ yên (Lạy Chúa xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy).

  51. Kinh Lạy Nữ Vương (Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống).

  54. Tôn kính Thánh theo ngày chỉ trong lịch Công Giáo (đọc kinh nguyện theo sách Lễ, hoặc đọc kinh kính vị Thánh ấy).

  57. Kinh Trông Cậy ( Chúng con trông cậy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời).


  4. CÁC VIỆC LÀM TIỂU XÁ:

  1. Tiểu xá ban chung cho tín hữu nào trong khi làm việc bổn phận và chịu gian nan ở đời, hướng tâm trí lên cùng Chúa, khiêm nhường trông cậy thầm đọc một lời cầu xin (để giữ và gia tăng sự kết hợp với Chúa Kitô), vì Chúa đã phán:

  Matthêu 7,7-8 "Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ thấy, hãy gõ sẽ mở).

  Matthêu 26,40 "Tỉnh thức cầu và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ",

  1 Corinhtô 10,31 "Dù anh chị em ăn uống hay làm việc gì, nhớ làm vì vinh Danh Chúa".

  Công đồng Vaticanô 2, Hiến chế Giáo Hội số 41, Sắc lệnh Tồng đồ Giáo dân số 4 cũng khuyên những lờ tương tự.

  2. Tiểu xá ban chung cho tín hữu trong tinh thần đức tin và tình thương, hy sinh sức khoẻ, hoặc của cải giúp anh chị em túng cực (của ăn, áo mặc, an ủi), vì Chúa đã phán:

  Matthêu 25,35-36 "Khi Ta đói, ngươi đã cho Ta ăn...Khi Ta yếu ngươi đã thăm viếng".

  1 Gioan 3,17-18 "Ai có của, khi thấy anh chị em mình túng cực mà khoá lòng lại, hỏi kẻ ấy có thật lòng yêu mến Chúa chăng?"

  Công đồng Vaticanô 2 trong Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân số 8, số 31, Hiến chế Giáo Hội trong thế giới ngày nay số 93 cũng khuyên những lời tương tự.

  3. Tiểu xá ban chung cho tín hữu trong tinh thần thống hối, tự nguyện từ bỏ những cái được phép, những cái thoả lòng mình (để cầm hãm dục vọng, bắt xác thịt sống nghèo và khổ sở như Chúa Kitô), vì Chúa đã phán:

  Luca 9,23 "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác Thánh Giá mình hằng ngày mà theo Ta".

  Thư Roma 8,13 "Nếu vì tinh thần, anh chị em phải giết chết việc xác thịt, anh chị em sẽ được sống".

  Công đồng Vaticanô 2 trong Sắc lệnh Huấn luyện Linh Mục số 9, Hiến chế Giáo Hội số 10, số 41 cũng có những lời khuyên tương tự.

  *15. Rước Lễ thiêng liêng (Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con...).

  34. Tham dự làm Tuần Chín tại Nhà Thờ trước Lễ Sinh Nhật Chúa, lễ Hiện Xuống, lễ Mẹ Vô Nhiễm.

  *55. Làm dấu Thánh Giá: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.


  *Thánh nữ Madalena đệ Pazzi và các nữ tu dòng bà rất nhiệt thành lãnh ân xá cho các linh hồn. Trong truyện về thánh nữ, linh mục Cepari kể rằng: Thánh nữ đã giáo huấn, chăm sóc cho một nữ tu trong dòng người rất đặc biệt. Khi nữ tu qua đời, xác còn để trong nhà thờ như thói quen. Thánh nữ được ơn xuất thần, thấy linh hồn nữ tu bay về Thiên Đàng tràn ngập niềm vui. Thánh nữ giơ tay chào rằng: "Tạm biệt, chị bay về Thiên Đàng như chim bồ câu đẹp đẽ, chúng tôi còn phải ở chốn khách đầy này". Ôi chị đẹp chừng nào, ai có thể tả được vinh quang Chúa ban để thưởng công nhân đức của chị? Chị ở trong Luyện Ngục không bao lâu, xác chị chưa chôn xuống đất mà hồn chị đã lên Thiên Đàng. Giờ đây chị thấy đúng như lời tôi nói trước với chị: Tất cả những đau khổ ở đời này không thể sánh được với những vinh quang Chúa dành cho các bạn hữu của Người". Cũng trong lần ngất trí này, thánh nữ đã được biết linh hồn nữ tu chỉ phải qua 15 giờ trong Luyện Ngục, vì nữ tu đã phải chịu nhiều đau khổ ở đời này, và vì nữ tu đã cẩn thận lãnh nhận những ân xá Giáo Hội ban cho các con cái mình nhờ công nghiệp Chúa Kitô.

  *Thánh nữ Têrêsa mẹ đã viết trong tác phẩm của người, ca tụng giá trị cao nhất trên những ân xá nhỏ nhất Giáo Hội ban phát. Thánh nữ kể rằng: Một nữ tu dòng bà sống một đời bình thường, nhân đức bình thường như bao nữ tu khác. Nữ tu qua đời, và thánh nữ rất ngạc nhiên thấy linh hồn nữ tu về Thiên Đàng ngay sau khi chết, đến nỗi thánh nữ tưởng rằng không có Luyện Ngục. Khi thánh nữ Têrêsa bày tỏ sự ngạc nhiên này, Chúa đã cho bà biết: Vì nữ tu này khi còn sống đã hết sức cẩn thận lãnh nhận các ân xá Giáo Hội ban, nhờ phương thế này, nữ tu được tha hết các nợ nần phải trả ngay trước khi qua đời, nữ tu được coi như thật trong sạch trước toà Chúa phán xét (Purgatory p. 225).

  *Tại thành phố Venexia nước Ý, một Linh Mục chú tâm đi viếng Nhà Thờ Assisi để lãnh đại xá Giáo Hội ban, trên đường đi, ngài bị bệnh phải vào trọ tại nhà một Lịnh Mục bạn. Thấy mình sắp chết, ngài xin cha bạn tiếp tục viếng Nhà Thờ Assisi thay mình để được ơn giải thoát khỏi Luyện Ngục sớm. Rồi Linh Mục ấy qua đời. Cha bạn chần chừ chưa đi viếng Nhà Thờ Assisi như lời hứa. Một hôm Linh Mục đã chết hiện về đau đớn phàn nàn với Linh Mục bạn: Tại sao còn chần chừ chưa đi viếng Nhà Thờ để lãnh đại xá cứu mình, và xin cha bạn viếng càng sớm càng tốt. Cha bạn thu xếp công việc và lên đường ngay. Khi viếng xong, cha đã chết cũng được tha khỏi Luyện Ngục, ngài hiện về sáng láng như ánh mặt trời cảm ơn cha bạn, rồi bay thẳng về Thiên Đàng (Charity p.147).

  Chúng ta nên sốt sắng và siêng năng lãnh đại xá, tiểu xá để cứu các cha mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn hữu chúng ta và cứu các linh hồn, nhất là các linh hồn mồ côi. Chúa đã phán: Các con đong cho ai đấu nào, người ta sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy" (Mt 7,22).

  Nay ta cứu người, mai người cứu ta.
  Last edited by Sao Mai; 04-17-2018 at 10:57 AM.

 2. #12
  Join Date
  Apr 2009
  Posts
  647

  Default

  Chương mười một


  Phương thế 6:


  DỰ LỄ MISA
  CỨU CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC  Chúa Giêsu phán với Thánh nữ Getruđê rằng: "Vào giờ chết, Cha sẽ sai nhiều Thánh đến an ủi giúp đỡ những ai siêng năng sốt sắng tham dự Thánh Lễ khi còn sống".


  Trong Thánh Lễ, Giáo Hội dâng nhiều lời cầu nguyện cho hàng giáo phẩm và các tín hữu trên thế giới, cho những ai đang dự Lễ, những ai dâng của Lễ và những người đang an nghỉ trong Chúa Kitô chờ sống lại. (Charity p. 186).


  Công đồng Trentô xác quyết rằng: "Các tín hữu còn sống có thể cầu nguyện cứu giúp các linh hồn Luyện Ngục nhưng lời cầu nguyện giá trị nhất chính là Thánh Lễ Misa".


  Cồng đồng còn dạy thêm rằng: "Thánh Lễ Misa ngày nay Linh Mục thay Chúa dâng trên bàn thờ không đổ máu, cũng chính là Thánh Lễ hy sinh xưa Chúa Kitô dâng mình trên bàn thờ thập giáo với máu đổ chan hoà. Thánh Lễ hy sinh này đền bù mọi tội lỗi, mà không phải chỉ đền bù cầu khẩn cho người sống, mà còn được dâng lên để đền bù cầu khẩn cho những người đã chết trong Chúa Kitô nhưng chưa được thanh tẩy vẹn toàn. Đây là thói lành thời các thánh tông đồ truyền lại" (D. 940).


  Thánh Tôma Aquinô cũng dạy rằng: "Không có hy sinh nào giải cứu các linh hồn Luyện Ngục bằng hy sinh của Thánh Lễ Misa".


  *Thánh Chrisôtônmô viết: "Khi Lễ Misa được cử hành ở trần gian, các Thánh trên trời xuống mở Luyện Ngục".


  *Thánh Augustinô viết: "Chúng ta không thể nghi ngờ rằng, những cầu nguyện của Giáo Hội, Thánh Lễ Misa, việc chia sẻ của bố thí chỉ cho các người đã qua đời có sức cứu các linh hồn này lắm, có sức làm cho Thiên Chúa cư xử nhân từ với họ hơn là tội họ đáng phạt. Đó là những điều thường thực hành trong Giáo Hội, những thực hành có từ thời giáo phụ ban đầu, từ các tông đồ" (Purgatory p. 195).


  *Thánh nữ Monica, mẹ thánh Augutinô, khi sắp chết chỉ xin các con nhớ mẹ nơi bàn thờ. Thánh Augutinô đã viết điều này trong sách "Tự Thuật". Ngài xin các độc giả cùng nhớ tới mẹ ngài khi dâng Lễ.


  *Thánh nữ Isave Hoàng Hậu nước Bồ có một công chúa tên là Constance qua đời đột ngột. Công chúa đã được hiện về với một thầy ẩn tu ở tĩnh Santarem. Thầy vội chạy đi tìm thánh nữ báo tin công chúa của người hiện đang bị giam phạt ở tầng sâu trong Luyện Ngục, và còn phải ở đó lâu dài, chịu những hình phạt khủng khiếp. Nhưng công chúa sẽ được giải thoát, nếu có linh mục dâng thánh Lễ chỉ cho linh hồn công chúa trong vòng một năm. Khi nghe thế, các cận thần quanh thánh nữ hoàng hậu phì cười, cho là ông thầy điên, ăn nói xằng bậy. Nhưng thánh quay sang hỏi đức vua, đức vua trả lời: Ông tin điều đó là đúng. Linh mục Ferdinand Mendez được dâng Lễ cho công hằng ngày.


  Sau một năm, công chúa đã hiện về sáng láng cùng mẹ nói rằng: "Mẹ ơi, hôm nay con được ra khỏi Luyện Ngục để vào Thiên Đàng". Cảm động vô ngần, thánh nữ Isave vội đi vào nhà thờ dâng lời cảm tạ Chúa. Thánh nữ đi tìm cha Mendez, ngài nói, hôm qua ngài đã dâng xong 365 thánh Lễ như đã được chỉ định. Thánh nữ Isave hiểu là Chúa đã giữ lời hứa với thầy ẩn sĩ. Thánh nữ đã phân phát nhiều của cải cho người nghèo khó để tạ ơn Chúa.


  *Thánh nữ Benađô kể: Có một tu sĩ chết hiện về với một anh em dòng của người, cảm ơn đã cứu mình khỏi bị giam lâu trong Luyện Ngục. Khi hỏi vì lý do nào mà được giải cứu, linh hồn ấy chỉ về phía bàn thờ nói rằng: "Đây là "khí giới ơn thánh" cứu rỗi chúng tôi".


  *Thánh Gioan Vianey xứ Ars bên nước Pháp, một hôm kể trong lớp giáo lý truyện như sau: "Chắc các con còn nhớ, một lần cha đã kể về một linh mục thánh thiện, có lẽ được Chúa cho biết bạn ngài bị giam trong Luyện Ngục. Linh mục ấy muốn cứu người bạn. Ngài nghĩ rằng không có gì cứu nhanh hơn là Thánh Lễ Misa, nên ngài lo liệu dâng Lễ sớm. Trước khi dâng Lễ, ngài thưa với Chúa đơn sơ như trẻ nhỏ nói với cha mẹ rằng: "Lạy Cha chí thánh hằng có đời đời, con xin đánh đổi như sau: Cha đang giữ linh hồn bạn con trong Luyện Ngục, còn con có thể đổi tấm bánh nên Mình Thánh Chúa Giêsu, bây giờ xin Cha tha cho bạn con ra khỏi Luyện Ngục, và con sẽ dâng cho Cha mọi công nghiệp Chúa Giêsu Con Cha đã chịu nạn chịu chết". Sau khi truyền phép, ngài dâng Mình Thánh Chúa lên, ngài đã thấy linh hồn bạn ngài lên Thiên Đàng.


  *Thánh Laurensô Justinô nhận xét rằng: "Một thánh lễ Misa có giá trị cứu rỗi hơn mọi việc đền tội của cả thế giới. Bỏ lên hai dĩa cân, một bên là Thánh Lễ, bên kia là các việc đền tội ăn chay bố thí của chúng ta xem bên nào nặng hơn?"


  *Á thánh Henry Suso và linh mục bạn, khi cả hai còn sống đã làm lời đoan kết với nhau rằng:" Nếu ai chết trước thì người còn sống sẽ dâng mỗi tuần hai thánh Lễ trong đủ một năm cầu cho người chết trước". Sau ít năm, cha bạn qua đời, Thánh Suso ngày nào cũng cầu nguyện rất sốt sắng, lại thêm ăn chay và những việc đền tội khác, vì chưa thể dâng Lễ cầu cho cha bạn ngay như đã hứa. Ít ngày, cha bạn hiện về với vẻ mặt buồn bã trách móc nặng lời rằng: "Ôi ông bạn bất trung, sao ông không giữ lời hứa đã đoan kết với tôi ngày trước?" Thánh Suso trả lời rằng mình đã cầu nguyện và dâng rất nhiều hy sinh hãm mình, nhưng người chết nói: "Lời cầu của ông rất đẹp lòng Chúa, nhưng không có hiệu lực giải cứu tôi." Rồi người đó đập bàn là lên: "Máu! Máu! Những linh hồn đau khổ như chúng tôi cần máu, Máu Chúa Giêsu dâng lên trong Thánh Lễ cầu cho chúng tôi sẽ giải thoát chúng tôi khỏi cực hình, nếu ông dâng Lễ như đã hứa với tôi thì tôi đã được giải thoát khỏi Luyện Ngục cực dữ rồi, vì ông chậm trễ mà tôi còn chịu khổ, hãy dâng Lễ cầu cho tôi, những Lễ ông hứa với tôi" (Charity P. 191).


  *Thánh Giêronimô dạy rằng:" Các linh hồn trong Luyện Ngục được giải thoát ngay khi linh mục dâng Lễ cầu cho họ và các giáo dân xin Lễ hoặc dự Lễ cầu cho họ".


  Chúng ta hãy sắp xếp thời giờ, siêng năng và sốt sắng tham dự Thánh Lễ hằng ngày hoặc nhiều ngày trong tuần để cầu cho các linh hồn. Đó là việc quan trọng, thánh thiện tôn vinh danh Chúa, ích lợi cho phần rỗi ta, và cứu các linh hồn đang đau khổ trong Luyện Ngục.

 3. #13
  Join Date
  Apr 2009
  Posts
  647

  Default

  Chương mười hai


  Phương thế 7:


  RƯỚC LỄ
  CỨU CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC  Vì lòng yêu thương các linh hồn, trước khi chịu chết chuộc tội, Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Mình Thánh để ở lại yên ủi dẫn dắt chúng ta về trời. Ngài cho phép chúng ta được rước Ngài như của ăn uống để nên một với chúng ta trong tình yêu. Thánh Têrêxa Chúa Hài Đồng đã nói: "Lạy Chúa, không phải vì thích ở trong bình vàng bạc mà Chúa ở lại trần gian, nhưng chính là vì Chúa muốn ở trong tâm hồn các bạn của Chúa". Chúng ta hãy năng cầu nguyện với Chúa trong tâm hồn mình, và cầu xin Chúa giải thoát các linh Luyện Ngục.


  Giáo lý công đông Trentô dạy hai cách rước Lễ


  1. Rước Lễ cách Bí Tích trong mầu nhiệm Thánh Thể.


  2.Rước Lễ cách thiêng liêng bởi giục lòng tin cậy kính mến ước ao rước Chúa Giêsu vào lòng.


  Luật Giáo Hội ngày nay ban phép cho giáo dân mỗi ngày được Rước Lễ cách Bí Tính hay Rước Lễ thật một lần, nếu dự thêm Lễ nữa được Rước Lễ thêm lần nữa (GL. 917) và một lần thứ ba nếu Rước Lễ như của ăn đàng khi gần chết (GL. 921,2).


  Rước Lễ thiêng liêng bao nhiêu lần trong một ngày cũng được.


  Ruớc Lễ sinh muôn vàn ơn ích, vì đươc kết hợp Chúa và kếp hợp với nhau trong Giáo Hội, xoá bỏ các tội nhẹ và thêm ơn thánh hoá, được thêm sức chống trả chước cám dỗ và sữa nết xấu, nhất là được bảo đảm sự sống đời đời.


  *Một lần Thánh Raymunđô dâng Lễ có bà thánh Catarina Siena tham dự. Sau khi truyền phép, bà khát khao rước Chúa quá sức, nên khi Thánh Raymunđô bẻ Mình Thánh và bỏ phần nhỏ vào chén Máu Thánh, ngài thấy nửa kia biến đâu mất. Hoảng sợ ngài quay tìm chung quanh xem Mình Thánh rơi chỗ nào, nhưng Thánh Catarina thưa rằng: "Chúa đang ngự trong miệng con." Vì bà bị bệnh hay ói, nên không được phép Rước Chúa. Bà khát khao, bà không thể chịu bệnh nếu thiếu Mình Thánh Chúa, nên Chúa đã làm phép lạ để đến với bà.


  *Chân phúc Angela thú nhận, bà không thể chịu những nỗi khổ trên đời, nếu Chúa Giêsu dạy cách Rươc Lễ thiêng liêng.

  *Bà Đáng kính Gioanna Thánh Giá được Chúa rằng: "Mỗi khi bà Rước Lễ thiêng liêng, Chúa ban ơn cho bà như khi bà Rước Lễ thật vậy".


  Giáo Hội cũng ban ân xá cho những ai Rước Lễ thiêng liêng (Tông huấn Ân Xá số 15 của Đức Giáo Hoàng Phaolô 6).


  Việc Rước Lễ Mình Thánh Chúa còn sinh ơn ích cứu rỗi các linh hồn trong Luyện Ngục.


  *Thánh nữ Gêtruđê cứu rất nhiều linh hồn Luyện Ngục, bà thánh thích nhất là những ngày được Rước Lễ. Thời đó giáo dân chưa được phép Rước Lễ hằng ngày. Một lần Chúa phán với Thánh nữ: "Làm sao Cha từ chối cầu xin các linh hồn Luyện Ngục trong những ngày con Rước Lễ được, vì con là trăm năm của Cha".


  *Khi Thánh nữ Mađelena de Pazzi thấy linh hồn em mình đang chịu đau khổ trong Luyện Ngục, bà cả kích, chan hoà nước mắt kêu than: "Ôi linh hồn khốn cực chừng nào, ôi hình khổ dữ dằn chừng nào, sao người ta không hiểu điều đó và không chịu vác Thánh Giá mình khi còn sống ở đời này? Em ơi, sao khi còn sống em không nghe lời chị khuyên và bây giờ em nóng lòng muốn chị nghe lời em van xin. Em xin chị điều gì đây? Bà thánh lắng nghe đếm tới số 107, bà nói lớn, đó là 107 lần rước Lễ mà em tôi xin phải không? Được, chị sẽ rước Lễ, nhưng than ôi, thời gian dài chừng nào. Lạy Chúa tôi, nếu Chúa cho phép, chị sẽ xuống Luyện Ngục để giải thoát em, và tránh cho những người khác khỏi phải xuống nơi này".


  *Cha Đáng kính Lui Blosio thuật truyện một linh hồn Luyện Ngục quanh mình đầy lửa nóng rát quá sức hiện về với ngài lúc giáo dân rước Lễ và nài xin rằng: "Xin ngài vì lòng kính mến Chúa và lòng thương các linh hồn làm ơn rước Lễ chỉ cho tôi một lần, nhưng dọn mình thật sốt sắng trước khi rước Lễ, có như vậy, tôi sẽ được ra khỏi chốn nóng nảy đau đớn tôi đang chịu vì tội thờ ơ với Bí Tích Mình Thánh Chúa khi còn sống". Cha Đáng kính Lui đã sốt sắng rước Lễ chỉ cho linh hồn ấy, và ngài đã thấy linh hồn bay vào Thiên Đàng.


  Chúng ta hãy siêng năng và sốt sắng dọn linh hồn bằng lòng tin cậy kính mến, khiêm nhường, nhất là cậy nhờ Đức Mẹ giúp ta dọn mình và cảm ơn Chúa để được nhiều ơn phúc cứu rỗi các linh hồn Luyện Ngục.

 4. #14
  Join Date
  Apr 2009
  Posts
  647

  Default

  Chương mười ba

  Phương thế 8:

  XIN LỄ MISA CỨU CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC


  Giáo Hội dâng Lễ Misa như Chúa Kitô đã dạy để "loan truyền Chúa đã chịu chết và tuyên xưng Chúa đã sống lại cho tới khi Chúa lại đến" (Lời tung hô sau truyền phép). Thánh Lễ cũng được dâng lên để thờ phượng Chúa, tạ ơn Chúa, đề bù tội lỗi nhân loại và cầu xin ơn phúc cho Giáo Hội và thế giới (Giáo Lý Công Giáo). Chủ tế đích thực và Lễ vật dâng lên trong Thánh Lễ để "tôn vinh Danh Chúa, mưu ích cho chúng con cùng toàn thể Hội Thánh Người" (Lời Tiền tụng Thánh Lễ) là chíh Chúa Kitô Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian.  Công Đồng Trentô dạy rằng: "Thánh Lễ Misa không những ca tụng Chúa, mà còn là Lễ đền tội cho người sống và cho người đã qua đời" (Khoá 22, chương 2). "Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi tớ nam nữ mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gia, xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa, thì cũng được sống lại như Người" (Lời Tiền tụng Thánh Lễ).


  *Thánh Benađô thuật truyện về Thánh Malaki, Tổng Giám Mục Armagh, nước Ái Nhĩ Lan đã dâng nhiều Thánh Lễ cho các linh hồn chị mình. Tưởng thế là đủ, ngài không dâng nữa. Ba mươi ngày sau, ngài nghe chị ngài trong phòng mặc áo Lễ. Bà than rằng bà "đã chờ 30 ngày mà không được giúp đỡ". Ngài tiếp tục dâng Lễ cầu cho chị rồi thấy chị mặc đồ đen. Ngài lại tiếp tục dâng Lễ cầu cho chị tới khi thấy chị vào Thiên Đàng cùng với một số rất đông linh hồn được giải thoát trong ngày hôm ấy (Charity p.199).


  *Thánh Nicholas thành Tolentino thấy vô vàn linh hồn Luyện Ngục ở trong một cánh đồng hợp nhau lại van xin ngài dâng Lễ cầu cho họ. Sau 8 ngày dâng Lễ, ngài được biết các linh hồn ấy đã được giải thoát khỏi Luyện Ngục (Charity p.204).


  *Thánh Antôn Padua kể rằng Chân Phước Gioan Alverina một lần dâng Thánh Lễ vào ngày Lễ các Thánh. Sau khi truyền phép, ngài cầm Mình Thánh Chúa trong tay và khẩn khoản nài xin Chúa vì công nghiệp Chúa Giêsu xin cứu các linh hồn Luyện Ngục. Ngài được thấy một số rất đông linh hồn từ Luyện Ngục bay lên như những tia sáng phát ra từ lò lửa về hướng Thiên Đàng (Charity p. 204).


  *Theo Thánh Tôma Aquinô: "Khi Linh Mục dâng Lễ cầu cho linh hồn nào, dù ngài đọc bài Lễ kính Đức Mẹ, Lễ kính các Thánh, lễ cầu hồn hay bài lễ nào đi nữa, thì công phúc của Thánh Lễ cũng như nhau. Nhưng nếu ngài đọc bài lễ cầu hồn thì công phúc được đặc biệt hơn, vì Giáo Hội đã dọn riêng những lời cầu nguyện và bài đọc chỉ cho người quá cố" (Charity p. 215).


  *Thánh Vincentê Ferier, một Linh Mục rất nổi tiếng Dòng Thánh Đaminh đã giảng nhiều năm về chân lý Toàn Chúa phán xét. Ngài có một cô em khá cứng lòng, chẳng hề lay động trước lời giảng và gương thánh thiện của anh. Tâm hồn cô em này đầy ấp tinh thần thế tục, bị nhiễm độc về cá thú vui ở đời, và bước lẹ trên đường diệt vong. Trong khi đó, Thánh Vincentê tha thiết cầu cho em được ơn trở lại, sau cùng lời cầu của ngài đã được nhậm lời. Cơn bệnh chín chết một sống kéo đến với em cứng đầu này. Giờ chết gần tới, cô được ơn sám hối chân thành và xưng thú hết tội lỗi. Chết được ít ngày, cô hiện ra với thánh Vincentê anh khi ngài đang dâng thánh Lễ, mình quấn đầy lửa bừng bừng và là miếng mồi của các hình phạt. Bà nói: "Ôi anh ơi, em bị luận phạt chịu cực hình trong Luyện Ngục đến ngày tận thế, nhưng anh có thể giúp em, xin anh dâng cho em 30 thánh Lễ, như thế em có thể hy vọng được kết quả hạnh phúc nhất". Thánh nhân lập tức thu xếp để dâng cho em các thánh Lễ như em xin. Ngày thứ ba mươi, cô em hiện ra, nhưng lần này có các thiên thần vây quanh và cô hớn hở đi về Thiên Đàng. Ôi thánh Lễ Misa có giá trị vô cùng, đã giải cứu linh hồn sau ba mươi ngày thay cho hàng bao thế kỷ (Purgatory p. 96-97).


  *Có người ông Pasqualigo còn chủ trương rằng THÁNH LỄ HÁT cầu cho người đã chết lại gia tăng hiệu quả đặc biệt hơn nữa, vì không những có Linh Mục mà có cả giáo dân cũng thông phần hợp lời cầu nguyện cách trọng thể hơn (Charity p. 222). Giáo Hội đặt ra những lời ca hát không phải để cộng đoàn vui vẻ, hay cá nhân người xin Lễ tự hào, mà để những lời van xin làm vui lòng Chúa hơn và ý chỉ xin Lễ dễ được chấp nhận hơn.


  Người ta cũng có thể xin dâng Lễ để CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI CÒN SỐNG VÀ CHO CHÍNH MÌNH. Thánh Leonard Maurice khuyên người ta dâng Thánh Lễ cầu cho mình khi còn sống, tốt hơn là sau khi qua đời, vì những lý do sau đây:


  1. Dâng Lễ khi còn sống, chính mình được tham dự để xin ơn phúc.


  2. Dâng Lễ cầu cho mình khi còn sống, nếu là kẻ có tội, hy vọng sẽ được lòng thương xót Chúa ban ơn ăn năn xưng thú đền bù, dù mình không đáng. Chết rồi và đã xuống Hoả Ngục thì không còn cứu vãn cách nào nữa, dù có dâng cả ngàn Lễ cũng không đổi được số phận đời đời.


  3. Dâng Lễ cầu cho mình khi còn sống để xin ơn chết lành, sẽ được Chúa phù hộ trong giờ chết nhờ ơn phúc Thánh Lễ.


  4. Dâng Lễ cầu cho mình khi còn sống, ơn phúc vẫn còn, và nếu có phải vào Luyện Ngục, ngày giờ trong ấy sẽ được rút ngắn hơn. Chết rồi mới được dâng Lễ cầu cho thì linh hồn đã phải đợi chờ khốn khổ.


  5. Dâng Lễ cầu cho chính mình khi còn sống làm vinh Danh Chúa hơn. Khi dâng lên Chúa tiền bạc Chúa đã ban cho, ta được công từ bỏ của cải. Chết rồi tiền bạc về tay con cái họ hàng, mấy ai lo cứu giúp ta, đâu họ có cảm thấy nỗi khổ sở nóng nảy của ta mà cứu giúp mau chóng.

  6. Dâng Lễ cầu cho mình khi còn sống, nếu mình có ơn nghĩa Chúa thì được phần thưởng gấp đôi, vừa được tha phạt Luyện Ngục, vừa được công thưởng Thiên Đàng. Chết rồi mới xin thì chỉ được tha Luyện Ngục, không được gia tăng công thưởng Thiên Đàng.


  Cuối cùng chúng nên biết rằng, một Thánh Lễ dâng cầu cho ta khi còn sống được tha hình phạt của ta nhiều hơn là dâng nhiều Thánh Lễ sau khi ta chết, vì nếu ta làm mất lòng ai mà xin lỗi ngay thì dễ được tha hơn là chần chừ để phải xin lỗi và đền bù trước toà án. Một lời bào chữa trước toà án tốn phí bao nhiêu tiền bạc rồi.


  Chúng ta phạm đến Chúa nhiều cách, nếu chúng ta biết đền bù bằng việc lành phúc đức, việc từ thiện bác ái, nhất là công nghiệp Chúa Giêsu qua Thánh Lễ thì nợ nần chúng ta được tẩy xoá. Chờ đến toà án Chúa mới xin đền bù thì hình phạt lại nặng nề hơn.


  *Thánh Anselmo dạy: "Sốt sắng dâng một Thánh Lễ khi còn sống, lợi ích hơn cả ngàn Thánh Lễ khi đã qua đời" (Charity p. 226). Chính Chúa Giêsu dạy: "Hãy làm việc khi trời còn sáng, tối rồi ai thấy đường đâu mà làm" (Ga 4,4).


  *Trong các Thánh Lễ chỉ cho người quá cố, có thánh Lễ gọi là "Lễ Ba Mươi". Lễ ba mươi hay ba mươi Lễ dâng liên tiếp còn gọi là "Lễ Gregoriô". Lễ này được nói tới trong cuốn sách Đối Thoại của người như sau: Có một tu sĩ tên là Giutô, đã giữ lại cho mình ba đồng tiền vàng. Đó là điều lỗi nặng phạm lời khấn khó nghèo thầy đã tuyên khấn. Nhà dòng đã khám thấy, và thầy bị phạt "dứt phép thông công". Đang khi bị hình phạt tuyệt thông này, thầy Giutô đã qua đời. Cha viện trưởng (sau này chính là Đức Giáo Hòng Gregôriô) muốn để các thầy dòng khác kính sợ về hình phạt tội tham lam trong đời sống tu trì, đã không cất hình phạt tuyệt thông cho thầy Giutô. Thầy Giutô được chôn xa nghĩa trang nhà dòng, và ba đồng tiền vàng kia người ta vứt trên mộ thầy, trong khi các thầy dòng khác lặp lại lời xưa thánh Phêrô đã nói với tên phù thuỷ Simon: Ngươi hãy chết với tiền bạc của người.


  Sau một thời gian, cha viện trưởng thấy rằng hình phạt thầy Giutô như vậy đã đủ, người cảm kích thương linh hồn thầy Giutô, đã tìm thầy quản lý nói cách tha thiết rằng: "Từ khi người anh em chúng ta qua đời, thầy đã phải cực hình trong Luyện Ngục, trong tinh thần đức ái, chúng ta phải tìm cách cứu giúp. Xin thầy liệu cách xin dâng 30 thánh Lễ liên tiếp chỉ cho thầy Giutô, không ngày nào được cách quãng". Thầy quản lý vâng lời ngay. Ba mươi thánh Lễ liên tiếp đã được dâng lên. Sau ba mươi ngày, thầy Giutô hiện ra cùng thầy bạn là Copiosô nói rằng: Anh bạn thân yêu ơi, chúc tụng Chúa, hôm nay tôi được tha thứ và được nhận vào nước Thiên Đàng cùng với các Thánh". Kể từ đó, thói quen đạo đức dâng ba mươi Thánh Lễ liên tiếp cầu cho linh hồn đã qua đời được thiết lập và lan tràn trong Giáo Hội, nhất là tại nước Ý, nước Anh và nhiều nước khác (Purgatory p.212).


  *Cũng có nơi khác kể rằng: Khi thánh Grêgôriô còn là bề trên tu viện Bênêđictô. Một thầy dòng trong tu việc ngài qua đời, các thầy tìm ra 6 cái mũ thầy qua đời đã giữ làm của riêng trái với luật dòng. Thầy qua đời bị phạt không được an táng theo lễ nghi. Thánh Grêgôriô vì lòng thương linh hồn người quá cố, đã ra lệnh dâng cho thầy 30 Lễ liên tiếp. Sau ba mười ngày, thầy dòng qua đời hiện về với một thầy bạn nói rằng mình bị khổ trong Luyện Ngục, nhưng đã được tha để về Thiên Đàng. Khi lên ngôi giáo hoàng, thánh Grêgôriô cổ động trong Giáo Hội việc dâng 30 Lễ liên tiếp cho linh hồn đã qua đời. Các Đức Giáo Hoàng kế tiếp cũng đã ban nhiều ân xá cho việc xin Lễ như trên. (Trích Tạp Chí Fatima Findings tháng 11/1989).


  Ước gì các dòng có tục lệ dâng 30 Lễ cầu cho linh hồn anh chị em dòng đã qua đời để linh hồn quá cố chóng được hưởng phúc trường sinh bên cạnh Cha nhân từ, Mẹ nhân ái và công đoàn các Thánh.
  Last edited by Sao Mai; 04-20-2018 at 12:27 PM.

 5. #15
  Join Date
  Apr 2009
  Posts
  647

  Default

  Chương mười bốn

  Phương thế 9:

  VIẾNG ĐÀNG THÁNH GIÁ
  CỨU CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC


  Viếng Đàng Thánh Giá để tưởng nhớ tình yêu vĩ đại của Chúa Kitô qua cuộc thương khó và chịu chết của Người nên giá cứu chuộc ta, đem lại cho ta sự sống muôn đời. Việc đạo đức này đã có trong Giáo Hội từ thế kỷ 14 do các cha Dòng thánh Phanxicô khởi xướng. Đức Giáo Hoàng Phaolô 6 đã ban một ơn đại xá cho những ai xưng tội rước Lễ và đi ngắm các chặng đàng.

  Viếng Đàng Thánh Giá đem lại nhiều ơn ích cho người sống cũng như linh hồn Luyện Ngục. Nhiều người sống rất thánh thiện và chết rất thánh thiện, tưởng là được lên Thiên Đang ngay, hay chỉ phải ở Luyện Ngục ít ngày, nhưng Chúa lại phán xét cách khác.

  *Năm 1870 tại thánh Malines, nước Bỉ (Bruxelles), sơ Seraphine tự nhiên bị mệt mỏi bần thần như có sức gì đè nén, ám ảnh suốt ngày, và như bị ai lôi kéo. Sau cùng, ngày 29 tháng 7 năm ấy sơ nhận được thư báo tin người cha qua đời. Sơ vẫn không hết mệt mỏi, nhức nhối và luôn nghe như có tiếng kêu: "Con ơi, thương ba, thương cứu ba".

  Gần ba tháng sau, sơ bị nhức nhối hơn trước, đầu đau như búa bổ. Nằm trên giường, vừa chợp mắt liền thấy ba hiện về bên cạnh giường, quanh mình lửa đỏ rực quấn chặt, vẻ mặt nặng trĩu buồn phiền. Hoảng sợ, bà sơ la lên kêu cứu, nhưng ngọn lửa vây luôn cả bà, hết đường trốn thoát.

  Chiều hôm sau, khi bà quì bên cạnh giường, đọc kinh Lạy Nữ Vương trước khi nằm ngủ, thấy ba lại hiện về như hôm trước, và tiếp tục hiện về các ngày sau. Bà sơ nghĩ, có lẽ ba mình phạm tội gì bất công trong việc buôn bán, nên phải chịu phạt như vậy! Ba của bà trả lời rằng:

  -"Ba không làm điều bất công, nhưng chỉ vì ba luôn luôn thiếu nhẫn nhục, và những lỗi lầm khác ba không thể nói cho con hay được".

  -Ba sơ hỏi: "Vậy ba không nhận được bao nhiêu Thánh Lễ gia đình họ hàng ta đã xin cho ba sao?"

  Ông trả lời: "Có con ạ, linh hồn ba được mát mẻ nhờ sương sa từ Thánh Lễ mỗi buổi sáng, nhưng chưa đủ, ba thật cần có ai viếng Đàng Thánh Giá nữa".

  Lần khác, ba của bà hiện về trách bà rằng: "Ba đã ở Luyện Ngục 6 năm rồi mà con không thương ba".

  -Bà sơ trả lời: "Ba ơi, sao ba nói vậy, ba mới qua đời gần 3 tháng thôi".

  -"Ồ, con không biết sự đời đời là gì cả. Linh hồn khi đã được thấy Chúa thì nóng nảy khát khao gặp lại Ngài. Ba bị án vào Luyện Ngục 6 tháng, nhưng nhờ Nhà Dòng con cầu nguyện liên tiếp cho ba, nên Chúa bớt cho ba một nửa thời gian. Chúa đã cho phép ba về nài xin con cứu ba. Thật vô lý khi truớc ba đã ngăn cản ơn Chúa gọi con đi tu. Bây giờ ba chỉ còn trông vào con. Mấy đứa con khác nghĩ rằng ba đã lên Thiên Đang rồi, thỉnh thoảng mới có đứa đọc cho ba một Kinh Vực Sâu. Bà Gioanna, đầy tớ nhà ta, đã luôn luôn cầu nguyện cho ba, nhờ thế bà ta đã giúp ba bớt hình khổ".

  Thật vậy, anh chị em trong gia đình tôi tưởng ba chúng tôi đã lên Thiên Đàng rồi, vì trong thư gia đình viết cho tôi có đoạn nói rằng: "Ba đã chết như một vị thánh, và bây giờ đang ở trên Thiên Đàng".

  -Bà sơ tiếp: "Ba ơi, con hoàn toàn làm theo lời ba xin, ba làm phiền con chứ đừng làm phiền nhà Dòng. Con sẽ xin nhiều người cầu nguyện cho ba, cho con biết ba muốn gì?"

  -Ông trả lời: "Ba muốn được dâng mười Thánh Lễ, và có ai năng viếng Đàng Thánh Giá chỉ cho ba".

  Mấy hôm sau ba của sơ lại hiện về với vẻ mặt rất buồn, nhưng không còn bị thiêu như trước, ông phàn nàn vì hôm qua không được mát mẻ.

  -Bà sơ nói: "Ba ơi ba không biết rằng các sơ không thể đọc kinh cầu nguyện cả ngày sao, các sơ còn phải làm việc khác nữa".

  -Ông trả lời: "Ba không mong họ đọc kinh cầu nguyện cả ngày, nhưng xin họ làm việc với ý chỉ cứu ba. Mọi việc dù nhỏ mọn nhất, làm khi có ơn nghĩa Chúa, dâng lên Chúa, có một giá trị lạ lùng và giảm phần phạt cho chúng tôi. Nếu các sơ không cứu ba, ba sẽ phiền con, vì Chúa đã phép ba rồi. Con ơi hãy nhớ đến hy sinh ngày con bắt đầu dấn thân vào đường tu, bây giờ con hãy tiếp tục đi cho đến cùng. Trong bồn lửa ba đang chịu, có hàng trăm người khác nữa. ÔI GIÁ NGƯỜI TA BIẾT LUYỆN NGỤC LÀ GÌ. NGƯỜI TA SẼ CHỊU MỌI THỨ KHỔ ĐỂ KHỎI PHẢI VÀO ĐẤY, VÀ NGƯỜI TA SẼ CẤP CỨU CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC. Con phải nên một nữ tu thánh thiện. Con phải trung thành giữ kỷ luật, cả những điều xem ra nhỏ mọn. Ôi Luyện Ngục của nhà tu kinh hãi chừng nào!"

  Bà sơ được thấy khói từ bồn lửa bốc lên và thấy lưỡi ba của bà bị bỏng, và nghe ba của ba kêu khát.

  Bà sơ nói với nhà Dòng, khi còn sống ba của bà đã làm những việc lành, nên Chúa cho phép hiện về với bà. Ông cũng có lòng kính mến Đức Mẹ và xưng tội rước Lễ trong các ngày Lễ kính Người. Ông cũng rất bác ái sẵn lòng giúp đỡ ngay khi có ai cần đến. Ông cũng đã đi từng nhà để quyên tiền giúp các bà sơ nghèo xây Tu Viện (Charity P. 343-344).

  Theo truyền thống từ xa xưa tới nay trong Giáo Hội, các Đức Giáo Hoàng như Innocentê 11, Innocentê 12, Bênêđictô 23, Clêmentê 12, Bênêđictô 14 và nhiều đấng khác ban nhiều ân xá cho những ai viếng Đàng Thánh Giá. Đức Phaolô 6 đã ban đại xá cho người viếng Đàng Thánh Giá như nói ở phần Ân Xá.

 6. #16
  Join Date
  Apr 2009
  Posts
  647

  Default

  Chương mười năm

  Phương thế 10:

  RẢY NƯỚC THÁNH
  CỨU CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC


  Nước Thánh hay nước phép là nước đã được linh mục làm phép nhân Danh Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống thể xác và linh hồn. Linh mục cầu xin Chúa ban phép lành cho nước để những ai tin tưởng mà dùng được Chúa ban ơn tha tội, được ơn chống lại bệnh hoạn và mưu kế ma quỉ (Lời nguyện khi làm phép nước). Khi giáo dân thành tâm tôn kính làm dấu Thánh Giá nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần thì được Tiểu xá Giáo Hội ban (Tông huấn Ân xá, số 55).

  Khi làm dấu Thánh Giá với Nước Thánh, giục lòng ăn năn tội thì được những ơn ích sau:

  1. Được tha các tội mọn (do lòng ăn năn).

  2. Được tha một số hình phạt tạm (do ân Tiểu xá).

  3. Được sức khoẻ phần xác theo Ý Chúa (do hiệu lực Nước Thánh).

  4. Được ơng chống cám dỗ (do hiệu lực Nước Thánh).

  Thánh Luca thuật lại dụ ngôn Chúa kể về người giàu và Lagiarô nghèo. Từ dưới hoả ngục người nhà giầu ngửa cổ lên van nài tổ phụ Abraham sai Lagiarô nhỏ xuống cho một giọt nước giải khát, nhưng tổ phụ Abraham nói là không được nữa, vì đôi bên đang ở trong tình trạng khác, không còn giống như khi còn sốg (Lc 16,24).

  *Lịch sử Giáo Hội Rôma cũng kể lại, nhờ rảy Nước Thánh do Đức Giáo Hoàng Stephanô 6 làm phép đã giết được cả bầy châu chấu phá hoại hại mùa màng.

  *Linh mục Đắc Lộ (Alenxander de Rhodes) kể rằng nhờ làm dấu Thánh Giá bằng Nước Thánh và rẩy Nước Thánh mà các giảng viên giáo lý của ngài ở Việt Nam đã được rất nhiều ơn lạ. Một lần ngài nhờ 6 giảng viên giáo lý đi thăm một làng có nhiều người bệnh, nhờ Nước Thánh, họ đã chữa được 272 bệnh nhân (Charity p. 133).

  Nước Thánh có thể mưu ích cho người hiện ở đó mà cũng có thể mưu ích cho các linh hồn Luyện Ngục. Một giọt Nước Thánh nhiều khi có giá trị hơn một kinh dài, vì nhiều khi đọc kinh dài, người ta khó cầm trí trọn vẹn được. Các linh hồn Luyện Ngục khát khao Nước Thánh lắm.

  *Một người chết được chôn ở nghĩa địa thành Rôma, nước Ý, đã chết 17 năm. Ông ta hiện về với Đấng Đáng kính Đaminh Giêsu Maria nài xin rảy Nước Thánh cho mình để linh hồn ông ta được mát mẻ.

  *Một thầy dòng Carmenlô để sọ người trên bàn làm việc của thầy để dễ suy sự chết, một hôm thầy lấy Nước Thánh rảy lên trên sọ, liền nghe tiếng xin: "Rảy nữa! Rảy Nước Thánh nữa!"

  *Bà Đánh kính Mình Thánh Chúa thấy một sơ bạn đã qua đời thường hiện về xin rảy Nước Thánh trên mộ mình để linh hồn được mát mẻ dưới Luyện Ngục.

  *Bà đáng kính Lindmayer đôi khi được Chúa nhắc cho rảy Nước Thánh cho các người đã chết. Bà có thói quen rảy Nước Thánh rồi mới đi ngủ. Một hôm bà vội vàng lên giường, quên rảy Nước Thánh như thói quen thì nghe tiếng các linh hồn nài van, bà lập tức chỗi dậy rảy Nước Thánh và không thấy tiếng kêu nài như trước (Charity p. 133).

  Nếu các linh hồn Luyện Ngục xin chúng ta một chút Nước Thánh để được mát mẻ, chúng ta đừng tiếc. Khi vào hay ra khỏi cửa nhà thờ đừng quên giơ tay chấm Nước phép làm dấu Thánh Giá, giục lòng ăn năn tội, lãnh ân xá cầu cho các linh hồn.

  Nhiều giáo dân đạo đức quen làm dấu Thánh Giá bằng Nước phép trước khi ra khỏi nhà và khi trở về, khi rời khỏi phòng, trước khi đi ngủ, khi bị cám dỗ. Cha mẹ nên dạy con cái năng dùng Nước phép để chúng được ơn phù hộ hồn xác và cứu giúp các linh hồn Luyện Ngục.

 7. #17
  Join Date
  Apr 2009
  Posts
  647

  Default

  Chương mười sáu

  LINH HỒN LUYỆN NGỤC
  TRẢ ƠN ÂN NHÂN ĐÃ CỨU MÌNH


  Chúa Giêsu đã phán: "Hãy dùng tiền của vô nghĩa mà mua chuộc bạn bè, để khi ngươi hết của, họ sẽ đón ngươi vào nơi ở muôn đời". (Lc 16,9).

  *Thánh Anphongsô cũng dạy: "Ai cứu giúp các linh hồn luyện ngục là những con cái rất thân thương của Chúa, người ấy có thể tin tưởng rằng mình sẽ được cứu rỗi, vì nếu một linh hồn được giải thoát nhờ lời cầu nguyện và các việc làm của ai, linh hồn được cứu sẽ cầu nguyện không ngừng cho người đã cứu mình, và Chúa sẽ không từ chối lời cầu xin của bạn thân thiết Người".

  1. Các linh hồn cầu bầu cho các ân nhân trước mặt Chúa.

  2. Các linh hồn giúp đỡ các ân nhân trong việc làm ăn đời này.

  3. Các linh hồn biết ơn các ân nhân bằng cách giúp phần rỗi đời đời.

  4. Các linh hồn giúp đỡ các ân nhân khi họ qua đời và trước toà Chúa phán xét.

  Các nhà thần học như Gregoriô, Valencia, Berlamniô, Suarez, Sylviô, và nhiều vị khác đồng ý rằng các linh hồn luyện ngục cầu bầu cho các tín hữu cách chung, nhưng cầu bầu cho những ân nhân và thân nhân còn sống trên trần gian cách riêng.

  *Thánh nữ Magarita thành Cortona có lòng thương các linh hồn luyện ngục lắm. Trong truyện đời thánh nữ, người ta kể rằng: Sau khi qua đời, thánh nữ đã thấy vô số linh hồn mà người đã cứu khỏi luyện ngục đã mặc hình người đón linh hồn thánh nữ vào thiên quốc.

  *Thánh Philip Nêri cũng được nhiều linh hồn con thiêng liêng người hiện ra với người sau khi họ qua đời, hoặc để xin người cầu nguyện, hoặc để cảm ơn người đã cứu giúp. Khi thánh nhân qua đời, một linh mục dòng người được thấy vô số linh hồn đến vây quanh và đưa người vào Thiên Đàng.

  *Cha Lacordaire, một linh mục nổi tiếng nước Pháp kể truyện sau đây trong cuốn sách Các Bài Giảng Về Linh Hồn Bất Tử: Một hoàng tử vô thần người Ba Lan đã viết xong một quyển sách chống vấn đề linh hồn bất tử. Hoàng tử sắp cho in ra. Ngày kia, ông đang đi bộ trong công viên, một phụ nữ chạy tới quỳ xuống chân ông khóc lóc: "Lạy hoàng tử, chồng tôi chết mấy mấy ngày nay, có lẽ linh hồn ông ta đang ở dưới luyện ngục đau khổ, nhưng tôi nghèo không có lấy một đồng để xin Lễ cho linh hồn chồng tôi, xin hoàng tử giúp tôi để tôi giúp lại chồng".

  Dù không tin có đời sau, hoàng tử cũng mủi lòng và đưa cho bà ta một đồng tiền vàng ông đem theo mình. Người đàn bà mau mắn chạy đến nhà thờ xin Lễ cho chồng. Ba hôm sau, vào buổi chiều, hoàng tử đang ngồi nghỉ trong phòng đọc sách vắng vẻ, bận bịu sửa chữa lần chót quyển sách nói trên, bỗng ông nghe tiếng động đậy, vội nhìn chung quanh, ông đã thấy sững sững trước mặt một người ăn vận kiểu nhà quê đang đứng đó. Ngạc nhiên và tức giận, sao lại có người nhà quê vào phòng lúc này khi ông chưa cho phép. Ông đứng dậy đuổi đi ngay. Người nhà quê biến mất. Hoàng tử gọi các tôi tớ đến trách mắng tại sao lại cho người nhà quê vào phòng không xin phép trước. Các tôi tớ nhạc nhiên không biết ai đã vào phòng ông. Họ quả quyết không có khách lạ vào dinh lúc này. Hoàng tử im lặng về phòng, nhưng đinh ninh rằng "Chắc chắn có người đã vào".

  Cũng cùng giờ chiều hôm trước, khi ông ta đã quên truyện ấy, người nhà quê lại hiện ra đứng trước mặt ông không nói nữa lời. Lần này hoàng tử nổi giận quát mắng xua đuổi ra ngay. Người nhà quê biến mất. Hoàng tử chạy tìm quanh nhà không thấy người ấy đâu. Tôi tớ xục xạo khắp chốn nhưng không ai hiểu ra sao hết. Hoàng tử bắt đầu suy nghĩ, chờ đợi.

  Chiều hôm sau cũng giờ ấy, người nhà quê đến nữa, nhưng trước khi hoàng tử nổi nóng đuổi đi thì ông đã lên tiếng: "Thưa hoàng tử, tôi tới đây cảm ơn ngài, tôi là chồng của đàn bà nghèo khổ, ngài đã bố thí cho một đồng vàng để bà ta xin Lễ cầu cho linh hồn tôi cách mấy bữa. Cử chỉ bác ái của ngài đẹp lòng Thiên Chúa, Chúa cho phép tôi về đây để cảm ơn hoàng tử và quả quyết với ông rằng "có đời sau", và linh hồn người ta không chết. Hoàng tử ha~y dùng ơn Chúa ban đây để lo phần rỗi đời đời của mình". Nói xong người nhà quê biết đi. Hoàng tử đã chợt bừng tỉnh, ông quyết định không xuất bản quyển sách chống linh hồn bất tử nữa (Charity p. 298).

  *Thánh nữ Catarina thành Bologna chứng thực rằng, bất cứ ai khi nào bà xin Chúa ơn gì, bà luôn nhờ các linh hồn luyện ngục, và hầu như lần nào bà cũng được ơn xin. Bà thánh thêm rằng, nhiều ơn bà xin các Thánh không được, bà xin các linh hồn luyện ngục lại được, bà nói: "Khi tôi muốn được ơn nào từ Cha nhân lành, tôi thường xin qua các linh hồn đau khổ trong luyện ngục, và tôi thường được ơn tôi xin" (Charity p. 299).

  *Đấng Đáng kính Frances Thánh Thể rất hay cứu giúp các linh hồn quả quyết rằng: Các linh hồn giúp đỡ bà trong mọi nơi nguy hiểm và cho bà biết ma quỉ đặt ra cạm bẫy để cám dỗ bà. Một linh hồn hiện ra nói rằng: "Quỉ dữ tìm mọi cách hại bà, nhưng đừng sợ, chúng tôi che chở bà". Linh hồn khác nói rằng: "Chúng tôi cầu cho bà hằng ngày. Khi ai nhớ tới chúng tôi, chúng tôi cũng nhớ tới và cầu bầu cho họ trước mặt Chúa, nhất là chúng tôi xin cho họ được ơn trung thành phụng sự Chúa và được ơn chết lành" (Charity P. 299).

  *Thánh nữ Brigitta, trong cơn ngất trí nghe thấy nhiều linh hồn kêu lên: Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, Chúa thưởng gấp trăm lần cho những ai giúp đỡ chúng con bằng lời cầu nguyện, bằng việc lành, để chúng con được về hưởng Tôn Nhan Chúa".

  *Cha thánh Gioan Vianey nói: "Các linh hồn luyện ngục có thần thế chừng nào đối với Trái Tim nhân lành của Chúa, nếu chúng ta biết đã nhận bao nhiêu ơn lành do các linh hồn cầu bầu, ta sẽ không quên cầu cho các ngài". Thánh nhân nói thêm: "Ta phải cầu thật nhiều cho các linh hồn luyện ngục, để các linh hồn luyện ngục cầu nhiều cho ta" (Purgatory p. 339).

  *Đấng Đáng kính Crescentia có thói quen cầu xin các linh hồn luyện ngục giúp đỡ, và bà quyết chắc rằng bất cứ khi nào bà ước muốn được Chúa ban ơn gì đặc biệt, bà cũng được nhận lời.

  *Bà Bề trên Macrina kể lại truyện này cùng Đức Giáo Hoàng Piô thứ 9, ngài truyền thuật lại cho mọi người nghe như sau: Năm 1843, những người bắt đạo Công Giáo thời Cezar Nicholas nhốt chúng tôi vào tù, bắt nhịn đói và bắt uống nước pha muối, để vì khát khô cổ mà chị em chúng tôi phải bỏ đạo. Hai ngày đầu cơn khát nước hành hạ chúng tôi khổ sở lắm, da và môi chúng tôi se lại.

  Trong nơi khổ sở này, chúng tôi nhớ đến cơn khát của các linh hồn luyện ngục nóng nảy rát rúa và khát nước hằng sống gấp bội chúng tôi. Chúng tôi liền sấp mặt xuống đất cầu nguyện các linh hồn ấy. Chúa đã thương chúng tôi, vì mấy ngày sau cũng bị bắt nhịn đói khát nữa. Tới ngày thử bảy người ta mở cửa tù ra và tưởng chúng tôi ù chạy tới vòi nước uống cho giãn khát, nhưng chúng tôi lại xin chịu khát để kính 7 sự đau đớn Đức Mẹ Đồng Công cứu chuộc. Người quả tù ngạc nhiên và rất bực tức, lớn tiếng quát hỏi người canh tù tại sao kết quả xảy ra trái ngược như vậy, tại sao chúng tôi không chết, hay là chúng tôi có phù phép gì đây? Nhưng không, chính Chúa, Đức Mẹ, các linh hồn luyện ngục đã cứu giúp chúng tôi (Charity p. 306).

  *Một thiếu nữ nghèo nhưng được học giáo lý từ ngày còn nhỏ. Vì nhà nghèo cô phải đi ở mướn. Cô có thói lành là tháng nào cũng xin Lễ cho các linh hồn luyện ngục. Khi rời miền quê theo ông chủ lên ở tỉnh thành, cô cũng vẫn giữ thói quen đó. Hơn nữa chính cô đi dự Lễ hợp lời cầu nguyện với linh mục chủ tế cầu cho các linh hồn sắp được ra khỏi luyện ngục. Chúa muốn thử lòng cô gái nghèo bằng một cơn bệnh. Không những cô đau đớn vì bệnh, cô còn bị mất việc làm và tiêu xài hết cả món tiền nhỏ đã dành dụm được. Khi khỏi bệnh, túi cô chỉ còn một đồng bạc. Làm sao bây giờ? Cô ngửa mặt cầu xin Chúa ban cho chỗ làm khác. Nghe nói có một nhà cuối phố muốn tìm người ở mướn, cô liền tìm đến xin việc làm. Khi đi được nửa đường, gặg nhà thờ, cô vào để kính viếng Chúa.

  Cô nhớ lại cả tháng nay không được dự Lễ, nên nảy ra ý định lấy đồng bạc cuối cùng xin Lễ cầu nguyện cho các linh hồn, nhưng bụng đói quá làm sao chịu được. Cuối cùng cô vào phòng mặc áo Lễ với niềm tin "Chúa biết mọi sự, vì Vinh Danh Chúa, Chúa không bỏ con". Cô đã xin một lễ cầu cho các linh hồn luyện ngục, rồi cô sốt sắng dâng Thánh Lễ đó.

  Dự Lễ xong cô tiếp tục đi về cuối phố, phó thác tương lai cho Chúa. Đang khi cô lủi thủi bước đi thì một thanh niên dáng vẻ xanh xao đi ngược chiều. Gặp cô, chàng hỏi: "Có phải cô đang đi tìm việc không? Cô cứ đến nhà đường này, số này, vào tìm bà này ...bà ta sẽ nhận cô và xử tử tế với cô". Nói xong chàng biến mất, cô chưa kịp cám ơn chàng. Tìm đến đúng đường và đúng số nhà, cô ấn chuông cổng. Một cô gái khác đã bị chủ đuổi, sắp phải ra đi, vẻ tức giận càu nhàu ra mở cổng nói xẵng: "Vào mà gõ cửa, bà ta sẽ mở cho!" Rồi cô ta xách gói đồ của đi thẳng ra phố.

  Bà chủ nhà nghe tiếng gõ cửa, ra mở và thấy cô thiếu nữ nghèo, bà hỏi ai chỉ cho mà biết đường tới đây xin việc. Cô thật thà kể lại tình cảnh. Thấy truyện hay hay, bà bảo cô kể lại từ đầu, kể xong cô nhìn bức ảnh trên tường reo lên: "A! Thưa bà, chính anh này bảo con tìm đến nhà bà". Bà chủ nhà rất xúc động thấy cô nghèo có lòng thương các linh hồn, đã bỏ ra đồng bạc cuối cùng để xin Lễ, và như có sức thúc giục, bà ôm chầm lấy cô, nói trong nghẹn ngào: "Con ơi, con không phải là người làm mướn của ta, con là con ta. Chính con trai ta đã chỉ cho con tới đây, nó chết hai năm nay rồi, và con đã cứu nó. Ta tin rằng nó về chỉ lối cho con. Từ nay hai chúng ta sẽ hợp nhau cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục chóng lên Thiên Đàng (Charity P. 307-309).

  *Công tước Eusebiô sống vào thế kỷ 13 kể truyện sau thật lạ lùng. Siêng cầu nguyện cho các linh hồn luyện ông chưa coi là đủ, ông còn dành một phần mười lợi tức để cứu giúp các linh hồn. Đến sau xảy ra một cuộc chiến gay go giữa phần đất của ông và vua đảo Silicia. Quân ông bị vây hãm rất gắt đến nổi ông nghĩ phải bỏ thành chạy thoát thân. Sáng hôm sau ông thấy một đạo quân đông đúc chừng 4 ngàn chiến sĩ đồng phục trắng, cỡi ngựa và đeo binh khí hùng hậu không rõ từ đâu tới giúp. Chính vua đảo Sicilia cũng trông thấy như vậy, nên đã bằng lòng ký hiệp ước hoà bình với công tước Eusebiô.


  Công tước này tạ ơn Chúa và Tướng quân đã đến giúp. Vị tướng đạo quân vô danh nói với công tước rằng: "Những người lính ông thấy đây hầu hết là những linh hồn luyện ngục ông đã cứu. Chúa cho chúng tôi hợp thành đoàn quân tới giúp ông. Xin ông tiếp tục cầu nguyện cứu giúp các linh hồn. Ông càng cứu được nhiều linh hồn thì trên Thiên Đàng ông càng có nhiều người phù hộ. Trên đó họ sẽ xin Chúa chúc phúc lành cho hồn xác ông (Charity p. 310).

  *Cha Lui Monaco rất thương các linh hồn luyện ngục. Lần kia ngài đi bộ một mình qua khu rừng vắng, miếng lẩm bẩm đọc kinh Mân Côi cầu cho các linh hồn như thói quen khi đi đường. Lúc ấy, có hai tên cướp chờ sẵn trong bụi rậm tính giết khách bộ hành cướp của. Bất ngờ khi chúng đến gần thì gặp ngay lúc các linh hồn luyện ngục đến giúp ân nhân. Các ngài kết tay bao quanh cha Monaco thành một vòng tròn. Hai tên cướp không hiểu người đâu tự nhiên đến đông như thế, chúng hoảng sợ nháy nhau vội rút lui thật lẹ vào rừng rậm. Thế là cha dòng được thoát nạn (Charity p. 310).

  *Một người đã được thoát chết lạ lùng kể lại: Ông này rất tôn sùng Đức Nữ Đồng Trinh và hay cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục. Ông có thói quen tối nào cũng đọc kinh vừa xong ông lên giường nằm ngủ và ngủ rất say sưa mệt mã. Trong xóm này có mấy người ghét ông vì một lý do nào đó, từ lâu, họ đã tính giết ông. Tối hôm ấy chờ ông đi ngủ, họ bẻ khoá cửa, rón rén đi vào chỗ ông nằm. Thấy áo vắt trên ghế, nhìn vào giường không thấy ông đâu, chung quang cũng không có. Lạ thật, tức giận đầy đầu, kẻ thù ông chán nản bảo nhau ra đi. Thì ra Chúa, Đức Mẹ đã che mắt không cho chúng thấy để giết ông đêm đó.

  Mấy ngày sau, bọn kẻ thù bàn định trở lại giết cho được mới thôi. Tối hôm ấy, ông ta đi đâu, mệt mã trở về phòng, đọc kinh như thường lệ, nhưng đọc mới nửa kinh cầu Đức Bà, ông đã bỏ đi ngủ. Quan sát kỹ càng, kẻ thù mừng thầm bảo nhau vào chỗ ông nằm "Lần này không chạy đâu được nữa con ơi". Đúng vậy, ông ta đang nằm dài trên giường, nhưng kỳ thật, sao ông ta lại bị chặt làm đôi, khúc đầu biến đâu mất, còn lại có khúc từ bụng trở xuống đang nằm đó. Hoảng sợ, mấy tên sát nhân bảo nhau bỏ chạy lập tức.

  Sáng hôm sau mấy kẻ thù rất bỡ ngỡ khi thấy người mình định giết tối hôm qua vẫn còn sống lành mạnh đang đi ngoài phố như không có chuyện gì xảy ra hôm qua. Họ tưởng ông là ma. Sau khi hỏi han và thú thật dự tính định biết ông, và bắt ông kể lại lý do. Ông đã kể lại và nhận ra rằng vì có lòng thương cứu các linh hồn luyện ngục nên Chúa đã cứu, nhưng vì ông đọc nửa kinh cầu Đức Bà nên chỉ có nửa mình được giấu đi. Cả đôi bên đều ta ơn Chúa và Đức Mẹ và các linh hồn luyện ngục (Charity p. 312).

  *Một người kia buôn bán thế nào mà hàng hoá còn ứ đọng rất nhiều trong sáu bảy năm trời, đến nỗi như sắp bị vỡ nợ. Ông ta xin một số lễ cầu cho các linh hồn luyện ngục xin cứu giúp. Lời cầu đã được nhận, hàng hoá sau một thời gian vắn đã bán hết và thoát khỏi cảnh vỡ nợ, mất nhà, dẹp tiệm (Charity p. 315).

  *Đức Giáo Hoàng Benedictô thứ 8 kể như sau: Cha thánh Anphonsô Lotesi thuộc dòng Tên, bị cám dỗ rất nặng nề về đức khiết tịnh, ngài đã cố gắng mọi cách để giữ mình khỏi sa ngã chước cám dỗ ấy. Ngài chạy đến cầu khẩn cùng Đức Mẹ là Đức Nữ Đồng Trinh vẹn sạch. Đức Mẹ hiện ra dạy ngài sốt sắng cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục, ngài vâng lời và được khỏi cơn cám dỗ (Charity p. 321).

  *Một người khá giả kia là ân nhân lớn của cách linh hồn luyện ngục. Đêm kia khi ông đang ngủ thì có người đánh thức bảo phải xưng tội ngay, càng nhanh càng tốt, vì tử thần sắp đến rước ông. Ông ta đã nghe lời đi xưng tội, rước Mình Thánh Chúa và đã chết đúng như lời người lạ loan báo. Chúa đã thương ông vì ông đã thương các linh hồn (Charity P. 321).

  *Chân phước Frances Năm Dấu thường liên lạc mật thiết với các Thiên Thần và các linh hồn luyện ngục. Trong tiểu sử đời bà kể chuyện sau đâu có bằng chức xác thực rằng: Bà kia là bạn của Chân phúc đã làm ơn nhiều cho Chân phúc khi còn sống. Sau khi bà bạn chết, Chân phúc đã dâng thời gian dài cầu nguyện, hy sinh, làm việc lành chỉ cho bà ân nhân. Một lần, khi Chân phúc cầu nguyện, bà ta hiện về tỏ cho biết nhiều điều về tương lai. Chân phúc hỏi về kinh nguyện mình dâng lên Chúa có giúp ích gì cho bà bạn không? Bà bạn trả lời rằng: "Tất cả những công phúc lời cầu đều ở trong tay Đức Mẹ, nhờ Đức Mẹ rộng ban, bà ta được an ủi rất nhiều và được giảm bớt ngày tháng chịu phạt". Chân phúc còn hỏi về một điều nghi ngờ không biết những đau đớn bà chịu do những bệnh nạn, chỉ cho bà bạn, bà có đước ích gì không? Bà bạn trả lời: "Ồ, ngay lúc ba chịu đau đớn ở trần gian, Thiên Thần chuyển cho tôi sự vui sướng Thiên Đàng. Khi bà hết đau, tội lại phải chịu khổ". Sau ít ngày, bà ân nhân hiện về cảm ơn Chân phước đã cứu mình khỏi luyện ngục (Charity p. 3j).

  *Sơ Magarita Ebner dòng Thánh Đaminh, rất thân thiết với các linh hồn luyện ngục. Bà đã hy sinh cầu nguyện và cứu được nhiều linh hồn. Bà rất muốn tiến nhanh trên đường trọn lành kính mến Chúa, nên xin với các linh hồn cách riêng về chủ ý này. Các linh hồn đã trả ơn bà. Chính bà khuyến khích rằng: "Nếu ai muốn tiến tới trên đường trọn lành, hãy nhớ các linh hồn luyện ngục cầu bầu cho, các linh hồn sẽ giúp được như lòng mong ước (Charity p. 321).

  *Một linh mục nói rằng, nhiều năm làm cha xứ, ngài nhận thấy các học sinh lớp giáo lý rất khó nhớ bài học. Ngài đã xoay xở một cách để giúp các trẻ em mà kết quả rất kém. Lưỡng lự vì thấy trẻ em ngoan ngoãn, không lẽ không cho chúng xưng tội rước Lễ lần đầu. Nhớ lại đã đọc mấy chuyện về các linh hồn luyện ngục giúp đỡ, ngài liền bảo các em sáng tối đọc kinh cầu nguyện chỉ cho các linh hồn luyện ngục xin giúp các em nhớ bài giáo lý. Kết quả rực rỡ, khi khảo bài, các em không những trả lời được các câu hỏi, mà còn trả lời một cách rất xuôi xắn nữa (Charity p. 322).

  *Tại đô thành Paris nước Pháp, có người Công Giáo kia tìm hết cách để khuyên ông già bạn sắp chết ăn năn xưng tội. Cố gắng khuyên bao nhiêu lần mà ông già gân vẫn cứng lòng từ chối. Sau cùng ông nghĩ tới cách là hứa xin một số Lễ cho các linh hồn mồ côi cô độc nhất trong luyện ngục, xin các ngài giục lòng ông già kia ra mềm mà chịu xưng tội rước Lễ như của ăn đàng trước khi chết. Thật là lùn, chính ngày cuối đời, ông già đã được ơn đón nhận các Bí Tích cuối cùng và chết lành bình an (Charity p. 333).

  *Truyện sau đây xảy ra năm 1884 tại Florence nước Ý, một người Công Giáo tên Parrini theo hội kính Tam Điểm. Ông ta viết chúc thư rằng, sau khi đấu kiếm với người bạn, nếu ông ta có bị thương, thì cũng không linh mục, mục sư bất cứ đạo nào được quyền dụ ông ăn năn. Sau khi ông chết, chỉ có gia đình bà bạn bè được đưa xác, không cần nghi lễ tôn giáo nào hết.

  Tới gần ngày định đấu kiếm, ông lại viết một chúc thư khác giống như chúc thư ông ta đã viết hai năm trước. Lập trường cứng rắn không thay đổi. Không tin tưởng tôn giáo, thánh thần nào hết.


  Sau 16 hiệp đấu kiếm, ông ta bị thương nặng, chắc chắn chết tới nơi. Người ta khiêng xác hấp hối ông về nhà. Biết mình không qua khỏi, ông nói với bà bạn đi bên cạnh: "Bà làm ơn đi mời linh mục cho tôi, đi thật nhanh, tôi muốn gặp linh mục, tôi chắc chắn muốn gặp, bà đi thật nhanh cho tôi, tôi muốn gặp linh mục".

  Khi cha xứ vào phòng ông đang nằm, ông vui như gặp vị sứ giả từ trời xuống. Hai người nói truyện riêng xong, cha xứ ra mời hai người vào làm chứng. Cha xứ đã hỏi ông ta có bằng lòng từ bỏ tội Tam điểm, có chừa đấu kiếm, có rút lại các bài báo nhục mạ Giáo Hội không? Ông đã mạnh dạng tuyên bố trước tượng Chúa để trên ngục, trước cha xứ và hai chứng nhân rằng ông xin từ bỏ hết, ông xin rút lại di chúc cũ, xin mọi người tha thứ và cầu xin Chúa tha thứ cho ông ta. Bản tuyên bố từ bỏ này còn giữ lại tại Văn Khôi Toàn Tổng Giám Mục Giáo Phận.

  Sau đó ông ta được xưng tội, rước Mình Thánh Chúa. Ông ghì chặt Thánh Giá trên môi nài xin ơn tha thứ. Ông chịu các phép Bí Tích cuối cùng thật sốt sắng làm mọi người Công Giáo hay không, đang đứng đó cũng phải cảm động. Ông giục lòng tin cậy mến ăn năn tội và cầu xin Đức Mẹ cứu giúp. Cha xứ xức dầu xong, ông tắt thở khi còn đang kêu tên cực trọng Giêsu Maria và ôm Thánh Giá trên ngực.

  Người này được ơn trở lại nhờ ai? Là vì từ đáy lòng ông ta chưa bỏ hẳn đức tin mà bà mẹ đạo đức đã dạy ông hồi còn nhỏ. Và dù bên ngoài ông chống đạo nhưng ông vẫn hay làm việc bác ái, giúp đỡ người nghèo và các linh hồn luyện ngục cách rộng rãi. Trong thời gian nhập hội kín Tam Điểm, ngày nào ông cũng đọc kinh Vực Sâu cầu cho các linh hồn. Mỗi khi nghe có người bạn qua đời, ông liền đọc kinh Vực Sâu cho họ. Ông đã được chết trong Giáo Hội là nhờ các linh hồn luyện ngục bầu củ cho (Charity p. 336-338).

  *Linh mục Henry người nước Bỉ kể rằng: Sau khi thụ phong linh mục, ngài được cử đi dạy học và giảng đạo tại nước Đức. Ở đâu cha cũng tỏ ra là người bạn tốt của linh hồn luyện ngục, và thường được các linh hồn tỏ ra biết ơn. Một lần ở Cologna, sau khi dự đám tang của thầy dòng Phanxicô, cha Henry tiếp tục cầu cho thầy và cho các linh hồn luyện ngục (Charity p. 338).

  Thầy dòng Phanxicô mới qua đời được phép hiện về cảm ơn cha Henry, vì nhờ lời cầu của ngài mà thầy chỉ phải ở luyện ngục nửa ngày. Bây giờ thầy được lên Thiêng Đàng với 24 linh hồn khác cũng nhờ lời cha cầu nguyện cho.

  Khi cha Henry được cử đi Wimpfen dạy học, người ta nói với cha có một người mới qua đời, khi còn sống người này đã muốn vào dòng Thánh Đaminh, người này đã giúp nhà dòng rất nhiều, coi như một đại ân nhân của dòng. Cha Henry thương cầu cho ông ta hằng ngày. Tới ngày giáp năm qua đời, ông ta hiện về với người bà con, nhờ người này đến cảm ơn cha Henry đã cầu nguyện cho mình được thoát luyện ngục.

  Sau cùng khi cha Henry gần qua đời, ngài bị bệnh rất đau đớn, nhưng ngài đã được biết trước, nên rất nhẫn nhục chịu đựng. Ngài bình tĩnh chờ Đức Mẹ và các linh hồn luyện ngục đến. Lúc ngài tắt thở, một bà già đã được thấy ngài lên Thiên Đàng với 336 linh hồn khác cùng lên với ngài (Charity p. 339).

  *Một giáo dân đạo đức tại miền Britany nước Pháp rất hay cầu nguyện cho các linh hồn, ông mắc bệnh sắp chết. Người ta mời cha xứ tới cho ông lãnh các Bí Tích cuối cùng. Vì mệt quá, cha xứ đã nhờ cha phó đi thay mình. Khi cha phó tới cho ông ta xưng tội, xức dầu, rước Mình Thánh Chúa rồi trở về nhà. Khi đi qua nghĩa địa gần nhà xứ, ngài nghe tiếng gọi lớn: "Hỡi những kẻ chết, chỗi dậy, tới nhà thờ cầu nguyện cho đại ân nhân chúng ta mới qua đời, chúng ta mắc nợ, vì ông hay cầu nguyện cho chúng ta!"

  Cha phó bỗng thấy cửa nhà thờ mở ra và trên cung thánh thắp nến sáng, và ngài nghe có tiếp từ bàn thờ gọi kẻ chết đến cầu nguyện. Rồi ngài nghe tiếng ồn ào các bộ xương cử động bước ra khỏi mồ, xếp hàng đi vào nhà thờ hát kinh cầu cho kẻ chết. Hát xong, các bộ xương lại im lặng trở về mồ mình tại nghĩa địa, nến nhà thờ tắt hết, chung quanh im lặng hãi hùng. Tái mặt sợ hãi, run rẩy, cha phó chạy vào nhà hỏi xem cha xứ có thấy gì như mình không, cha phó thuật lại đầu đuôi, nhưng cha xứ không tin vì ngài chưa biết người bệnh đã chết hay chưa. Trong khi hai vị còn đang nói, có người vào nhà báo tin bệnh nhân đã qua đời. Cha phó bị ám ảnh mạnh mẽ về những gì đã thấy. Ngài đã xin bỏ xứ để vào dòng, về sau lên chức Bề trên, ngài thường kể lại chuyện này cho anh em nghe mà cầu cho các linh hồn luyện ngục (Charity p. 39-340).

  *Thầy dòng Simon và thầy Gioan Fabriciô dòng Chúa Giêsu, cả hai đều là ân nhân của các linh hồn luyện ngục, đã được các linh hồn giúp đỡ khi sắp qua đời. Một số lớn linh hồn luyện ngục các ngài đã cứu vây quanh giường các ngài để an ủi và khi các ngài qua đời, liền đem linh hồn các ngài về Thiên Đàng (Charity p. 341).

  *Các linh hồn luyện ngục không những giúp các ân nhân giờ chết, mà còn cầu bầu để các ân nhân sớm ra khỏi luyện ngục như chuyện sau:

  Bà sơ Paula Terexa nổi tiếng thánh thiện tại thành Napoli nước Ý, được thấy Chúa từ trời xuống luyện ngục, Ngài chọn linh hồn nọ linh hồn kia đem về Thiên Đang. Bà sơ hỏi Chúa chọn lựa như vậy? Chúa trả lời: Vì nhữn linh hồn này khi còn sống đã có lòng bác ái với các linh hồn luyện ngục, Cha thương cho chúng sớm thoát khỏi nơi này vì Cha đã phán: "Ai thương xót thì sẽ được xót thương" (Charity P. 341).

  Trong sách bà Ruth trong Cựu Ước có lời Chúa phán: "Chúa sẽ thương xót con như con thương người đã chết" (Rt 1,8), vì khi đã chết họ không lập được công trạng gì để cứu mình nữa, mà còn phải trả nợ tới đồng xu cuối cùng (Mt 5,25). Và có lời khác rằng: "Kẻ không biết thương ai, thì sẽ không được ai thương xót khi bị phán xét" (Gc 2,13).

  *Bà Đáng kính Archangela Panigarola, Bề trên một nhà dòng tại Milanô nước Ý, vào Lễ các Linh Hồn, được Thiên Thần bản mệnh dẫn vào luyện ngục. Tại đây bà thấy bố bà đang đau khổ rên xiết giữa các linh hồn khác. Khi thấy con mình, ông bố vội kêu lên: "Archangela con ơi, sao con quên người cha vô phúc này chịu cực hình nóng nảy ở đây! Con đã cầu nguyện và cứu nhiều linh hồn, còn cha, con mang ơn rất nhiều, con lại bỏ quên". Sơ Archangela rất ngạc nhiên thấy bố phàn nàn như thế, nhưng Thiên Thần Bản Mệnh nói với bà rằng: "Chúa để vậy, vì khi còn sống, bố bà đã không tha thiết lo lắng phần rỗi linh hồn mình và cũng không có lòng bác ái với các linh hồn luyện ngục" (Charity p. 342).

  Những ai đọc hay nghe các truyện này, nên ân cần lo lắng phần rỗi đời đời mình, và rộng lòng bác ái thương cứu các linh hồn luyện ngục. Nay ta cứu người, mai người cứu ta. Lời Chúa nhắc nhở ta rằng: Các người đong cho ai đấu nào, người ta sẽ đong lại cho các ngươi đấu ấy".

 8. #18
  Join Date
  Apr 2009
  Posts
  647

  Default

  Chương mười bảy

  NHỮNG PHƯƠNG THẾ
  TRÁNH LUYỆN NGỤC LÂU DÀI

  1. ĂN NĂN SÁM HỐI


  Sau khi đã đọc hoặc đã nghe từ đầu cuốn sách này cho tới đây, ta đã biết phải làm gì để tránh chịu thanh tẩy trong Luyện Ngục lâu dài phải gắng trước hết là TRÁNH PHẠM TỘI. Tội trọng chỉ được tha với lòng ăn năn thật và xưng thú cùng linh mục, trừ khi không có thể. Tội nhẹ được tha bằng nhiều cách: Ăn năn sám hối, qua Bí Tích Hoà Giải, qua Bí Tích Thánh Thể, qua dấu Thánh Giá với Nước Thánh. Sách Gương Chúa Giêsu khuyên ta: "Thà gột rửa tội lỗi và khử trừ thói hư ngay bây giờ, còn hơn đợi đến trong kiếp sau" (Q. một, chương 24, đoạn 2).

  2. ĐỀN TỘI.

  Muốn khỏi đền tội lâu dài trong Luyện Ngục, chỉ có cách lo đền tội trước ở đời này như Chúa Kitô đã phán: Hãy làm việc khi trời còn sáng, đêm tối đến biết đường đâu mà làm. (G 9,4).

  Đền tội có thể bằng nhiều cách, như ta đã nghe qua ở các chương trên: Có thể bằng đền trả những xâm phạm bất công về tiền của và danh giá, bằng hy sinh, hãm mình, chịu đau khổ theo thánh Ý Chúa; có thể bằng lãnh ân xá Giáo Hội ban, bằng chia sẻ của cải, giúp đỡ tha nhân, yêu mến Chúa (tôn thờ Thánh Thể Chúa và Thương Khó Chúa), yêu mến Đức Mẹ; xây đắp Giáo Hội Chúa ...Ở đây xin nhấn mạnh tới một vài việc:


  3. HY SINH, HÃM MÌNH, VUI CHỊU ĐAU KHỔ

  Hãm mình là điều rất cần thiết để tiến tới trong đàng nhân đức, và rất cần để đền bù tội lỗi khi được hợp với những đau khổ của Chúa Kitô. Nhờ hãm mình, chịu đau khổ ta cứu được ta và ta cứu được các linh hồn Luyện Ngục.

  Thánh nữ Catarina thành Siena, theo lời cha Đáng kính Raymond Capua kể lại rằng: Tôi tớ Chúa có lòng rất nhiệt thành cứu các linh hồn, trước hết, tôi xin kể việc cứu cha của người là ông Giacômô. Ông bố này nhận ra sự thánh thiện của con gái mình nên ông có lòng kính trọng con ông lắm, ông bảo mọi người trong nhà không bao giờ được làm gì trái ý cô, nhưng để cho con tự do làm việc lành phúc đức. Tình cha con ngày một tăng tiếng. Catarina kiên tâm cầu nguyện cho phần rỗi của cha. Ông Giacômô vui cách tốt lành trong các nhân đức của con, hy vọng nhờ đó ông được ơn trước mặt Chúa.

  Ông Giacômô đã chết vì con trọng bệnh, Catarina cầu nguyện xin Chúa là bạn trăm năm trên trời của mình cứu chữa cha khỏi bệnh, nhưng Chúa trả lời, Giacômô cha của con phải chết, vì có sống lâu, ông cũng không ích lơi cho ông. Catarina liền khuyên cha sẵn long ra khỏi cuộc đời, thánh nữ cám ơn Chúa hết lòng và không dám tiếc xót. Nhưng thánh nữ cầu xin Chúa ban ơn tha tội cho cha bà, hơn nữa được Chúa nhận vào Thiên Đàng ngay sau khi chết, không phải qua lửa Luyện Ngục. Chúa phán: "Cha con đã sống đời tốt lành trong bậc gia đình, đã làm những việc lành đẹp lòng Chúa, cách cư xử với con của cha con làm đẹp lòng Chúa, nhưng sự công bằng của Chúa đòi cha con phải thanh luyện bằng lửa, để tẩy hết mọi vết nhơ dính bén sự đời". Thánh Catarina van nài: "Lạy Chúa, làm sao con chịu được cảnh người đã nuôi con, dạy con cách yêu thương, đã cư xử tốt lành với con cả cuộc đời phải chịu đau đớn trong lửa nóng nảy như vậy? Con xin Chúa nhân từ vô cùng đừng để linh hồn cha con rời xác đến khi được sạch hoàn toàn để không còn phải qua Luyện Ngục ...nếu con không xin được ơn này, xin Chúa con cho con được chịu đau khổ thay cho cha con tất cả những đau khổ nào vừa Ý Chúa". Chúa trả lời: "Vì lòng mến Chúa, Chúa bằng lòng chấp nhận điều con xin, con sẽ phải đau khổ thay cho cha của con". Thánh nữ cảm tạ Chúa vô ngần, quay sang phó linh hồn cho cha. Vừa lúc ông Giacômô tắt thở, thánh nữ bị cơn đau đớn dữ dội lập tức, tưởng phải chết đến nơi, nhưng thánh nữ rất can đảm chịu đựng không hé môi. Người cầu nguyện: Chúc tụng Chúa và mở miệng mỉm cười như nói với cha: Cha ơi, con ước gì được như cha bây giờ. Trong tang lễ, thánh nữ an ủi mẹ và mọi người cách can đảm. Linh hồn ông Giacômô đã lên Thiên Đàng ngay như người trộm lành được ơn tha thứ (Purgatory p. 310-314). Thánh nữ tiếp tục phải chịu đau khổ để bù phần phạt cho cha mình, nhờ đó thánh nữ cũng được tiến cao trên đường nhân đức.

  Tác giả Sách Gương Chúa Giêsu khuyên ta: "Ai ngày nay khiêm tốn chịu người đời xét đoán ...chịu khinh vì Chúa Kitô...đến ngày công phán sẽ vui mừng. Lúc đó thân xác bị cầm hãm sẽ nhảy mừng hơn là được nâng niu. Lúc đó chiếc áo thô sẽ toả sáng hơn lụa là lộng lẫy. Lúc đó xó lều tranh còn quí hơn lầu vàng. Lúc đó lòng nhẫn nhục quí hơn quyền lực thế gian. Lúc đó tâm trong sạch quí hơn thông minh xuất chúng (Quyển một, chương 24, đoạn 3).

  4. VÂNG THEO Ý CHÚA ĐỊNH ĐOẠT MỌI SỰ, KỂ CẢ SỰ CHẾT.

  (Theo G.B Saint-Jure, S.J. Tin Cậy Chúa Quan Phòng trang 70-73).

  Chúng ta còn phải đem sự tuân theo Thánh Ý Chúa vào việc nhận lấy cái chết của chúng ta nữa. Chúng ta sẽ chết, đó là một quyết định không có thể kháng cự được. Chúng ta sẽ chết vào ngày và bằng thứ chết mà Chúa sẽ muốn. Chính cái chết đó Người đã định cho ta phải vui nhận, vì đó là cái chết Chúa đã xét là hợp với sự vinh quang của Người nhất. Một hôm bà thánh Gertruđê trèo đồi, trượt chân, lăn xuống một thung lũng. Chỗi dậy an lành, bà lại trèo đồi và nói: "Lạy Chúa đáng mến, thực là một phúc lớn cho con, nếu cái ngã vừa rồi đã giúp con một phương tiện tiến đến Chúa sớm hơn". Các chị em đứng chung quanh hỏi: "Lúc đó bà không sợ chết mà không chịu các phép sau hết sao?". "Ồ, bà thánh trả lời, thực tôi ao ước hết lòng được chịu các Bí Tích trong giờ sau hết nhưng tôi còn yêu mến thánh Ý Chúa hơn. Tôi tin chắc rằng sự dọn mình chết tốt nhất và chắc chắn nhất để chết lành là tuân phục Ý Chúa muốn. Cho nên cái chết Chúa muốn cho tôi qua để về cùng Ngài là cái chết tôi mong ước và tôi tin rằng: được sửa soạn như thế, thì dù chết cách nào, sự thương xót của Chúa cũng đến giúp tôi".

  Hơn nữa, nhiều nhà tu đạo học nổi danh đã cùng thánh Louis de Blois dạy rằng: Ai trong lúc sắp chết làm một việc tuân they Ý Chúa hoàn toàn, thì sẽ được giải thoát không những khỏi Hoả Ngục, mà còn khỏi cả Luyện Ngục nữa, dù một mình người đó đã phạm hết mọi tội của cả thế gian. Lý do là vì thánh Anphongsô nói thêm - kẻ nhận lấy cái chết một cách nhẫn nhục hoàn toàn, thì được công nghiệp giống như công nghiệp các thánh tử đạo là những vị đã tự hiến mạng sống mình vì Đức Chúa Giêsu. Hơn nữa, người đó chết vui vẻ và thoả mãn, dù ở giữa những đau đớn mãnh liệt nhất.

  5. THỰC THI ĐỨC BÁC ÁI.

  Trong Phúc Âm Chúa Giêsu đã phán với người phụ nữ sám hối rằng: "Chị này nhiều tội nhưng đã được tha thứ cả, vì chị yêu mến nhiều (Lc 7, 47). Chúa còn khuyên nhủ "Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền bạc, họ đón rước anh êm vào nơi ở vĩnh cữu" (Lx 16,9). Cụ Tobia trong Cựu Ước cũng khuyên con mình như sau: "Con hãy lấy của con có mà làm phúc, đừng ngoảnh mặt đi trước kẻ nghèo nào. Và Nhan Thiên Chúa cũng không ngoảnh đi với con. Có của bao nhiêu, tuỳ theo số lượng, con hãy lấy mà bố thí. Quả đó là kho tàng con cất cho mình vào ngày túng quẫn chật vật. Vì chưng việc bố thí giựt khỏi sự chết và không để lâm phải tối tăm. Quả thế, bố thí là lễ tế tốt đối với mọi kẻ lo (bố thí) trước Nhan Thượng Đế" (Tb 4,7-11 - Bảnh dịch của Lm. Nguyễn Thế Thuấn).

  *Thánh Phêrô Đamianô đã thuật lại trong sách của người truyện này: Ở thành Rôma có một ông chúa tên là Gioan Patrixi đã qua đời. Cuộc sống của ông, tuy là một người Công Giáo, được coi như một người giàu có, khác xa với Thầy Chí Thánh là Chúa Kitô nghèo khó, đau khổ, đội mũ gai, chịu đánh đòn. Tuy nhiên ông ta rất có lòng bác ái thương người nghèo, có khi ông cho cả áo choàng của mình để che thân họ. Ít ngày sau kho ông qua đời, một linh mục thánh thiện, khi đang cầu nguyện, được ngất trí, thấy mình được đưa đến đại thánh đường thánh nữ Cecilia, một trong những thánh đường nổi tiếng ở Rôma. Linh mục thánh thiện này trông thấy vô số thánh nữ đồng trinh từ trời xuống, thánh Cecilia, thánh Anê, thánh Agata và các vị thánh khác vây quanh cỗ kiệu lộng lẫy Đức Nữ Đồng Trinh Maria đang ngự, có các thiên thần và linh hồn hạnh phúc bao quanh.

  Vào lúc đó, một người phụ nữ nghèo khó, mặc áo rách rước, nhưng lại khoác áo choàng lông đắt giá trên vai bà. Bà nghèo này quì khiêm tốn trước nhan thánh Đức Mẹ, tay chắp, mắt tràn đầy dòng lệ, thân thưa với niềm vui: "Lạy Mẹ Tình Thương, nhân danh lòng tốt vô biên của Mẹ, con xin Mẹ thương xót người bất hạnh là Gioan Patrixi vừa mới chết, và bây giờ đang chịu cực hình Luyện Ngục". Ba lần, người phụ nữ nghèo đều cầu nguyện một lời như nhau, mỗi lần mỗi sốt sắng hơn, nhưng vẫn không được Đức Mẹ trả lời. Bà ta lại van xin: "Lạy Mẹ là Nữ Vương rất hay thương xót, Mẹ quá biết, con là kẻ ăn xin ngồi ở cửa đền thánh, xin của bố thí vào mùa đông rét buốt, con không có áo che thân, mà chỉ có mảnh dẻ rách. Con run rẩy vì giá lạnh. Thế nhưng khi con xin ông Gioan nhân Danh Mẹ, ông đã cởi áo choàng lông đắt giá đang mặc cho con, không kê gì đến bản thân mình. Ông đã làm việc bác ái anh hùng đó, lại không đáng được Mẹ, ôi Maria, ban cho chút ân xá sao?". Nghe thế, Đức Nữ Vương động lòng thương xót, âu yếm cúi xuống trên người phụ nữ đáng thương đang kêu van nói rằng: "Người mà con đang cầu xin cho đã phải luận phạt một thời gian lâu, với những đau khổ dữ dằn để đền những tội vô số của ông ta, nhưng vì ông ta có hai nhân đức nổi bật là lòng thương kẻ nghèo khó và tôn sùng các bàn thờ Mẹ, Mẹ sẽ xuống cứu vớt ông ta". Sau những lời này, cả đoàn thánh nhân lộ vẻ vui mừng biết ơn Mẹ Tình Thương. Ông Patrixi được dẫn đến: thân hình xanh xao, hình thù ghê gớm, mang đầy xiềng, mặc cho ông áo vinh quang, cho ông được tham dự vào đám đông đang vây quanh Mẹ. Lệnh được thi hàng lập tức và chấm dứt cuộc ngất trí.


  Vị linh mục thánh thiện này từ đó đã không ngớt ca tụng Tình Thương Vô Biên của Mẹ Maria là Nữ Vương Thương Xót đối với các linh hồn khốn khổ trong Luyện Ngục, nhất là những linh hồn đã chân thành tôn kính phục sự Người, và những ai đã biết thương xót bác ái với những người nghèo khó (Purgatory p. 379-381).

  6. KÍNH MẾN ĐỨC MẸ (LẦN HẠT MÂN CÔI, ĐEO ÁO ĐỨC MẸ ...)

  Truyện sau này đây lưu ý ta về lời khuyên của thánh Gioan Vianey xứ Ars bên Pháp, về lòng sùng kính Đức Mẹ và việc cầu cho các linh hồn.

  *Một linh mục dòng giảng truyền giáo cho các quí bà ở thành Nancy. Trong số các bà, có một bà vẻ mặt âu sầu, mình mặc áo tang đến với cha dòng nói rằng: "Thưa cha, cha khuyên chúng con tin cậy cầu khẩn cho các linh hồn, những gì mới xảy đến cho con minh chứng điều đó. Con có người chồng rất tử tế và dễ thương, dù đời sống của chồng con không có điều gì tội lỗi, nhưng anh ấy lơ là việc sống đạo. Con đã cầu nguyện và khuyên nhủ không kết quả gì. Trong thánh Năm, tháng Hoa Đức Mẹ, trước khi nhà con qua đời, theo thói quen, con làm một bàn thờ nhỏ trong phòng con và trang hoàng hoa nến để kính Đức Mẹ. Chồng con cứ ngày Chúa Nhật là về miền quê, nhưng khi trở lại nhà, anh thường đem về cho con một bó hoa chính anh đã hái, con dùng những bó bông hoa ấy trang hoàng bàn thờ cho Đức Mẹ. Anh có biết điều đó hay không? Anh tặng hoa cho vui lòng con? Anh có lòng kính mến Đức Mẹ? Con không biết, chỉ biết rằng anh luôn mang hoa về cho con.

  Vào thánh sau, nhà con qua đời, không kịp lãnh các Bí Tích cuối cùng trong đạo. Con đau đớn vô ngần, vì những hy vọng đưa anh về với Chúa đã tiêu tan. Trong nỗi chán chường như vậy, con đâm a yếu đau, xuống tinh thần rõ rệt. Gia đình con khuyên con nên đi nghỉ ngơi ở Miền Nam một thời gian. Khi con đi qua thành Lyon, con muốn qua thăm cha sở xứ Ars, nên con viết thư xin được gặp người, và xin người cầu cho chồng con đã chết bất ngờ, ngoài ra con không nói thêm gì nữa.

  Đi tới xứ Ars, vào gặp cha Sở. Con thật hãi hùng khi nghe người nói với con những lời này: "Thưa bà, bà đang lo buồn, bà đã quên những bó hoa chồng bà đã đem về cho bà các ngày Chúa Nhật trong tháng Năm phải không?". Thật không thể giấu được nỗi ngạc nhiên khi nghe những lời cha Gioan Vianey vừa nói, người nhắc cho con điều con đã không hề nói với ai, những vậy người chỉ có thể biết ơn Chúa tỏ ra. Người nói thêm: "Thiên Chúa tỏ lòng thương xót cho những kẻ tôn kính Mẹ Thánh Người. Vào giờ chết, chồng bà đã thống hối, linh hồn ông đang ở Luyện Ngục, lời cầu nguyện và việc lành của chúng ta sẽ giải thoát ông khỏi chốn này" (Purgatory p. 274-275).

  *Thánh nữ Brigitta cho biết Đức Mẹ đã nói với bà rằng: "Mẹ là Mẹ các linh hồn Luyện Ngục, Mẹ hằng giúp đỡ, giảm bớt những hình khổ cho chúng". Điều này rất thích hợp, vì mẹ trần gian khi thấy con mình rơi vào đống lửa sẽ cứu ra ngay lập tức, Đức Mẹ là Mẹ nhân từ bội phần lẽ nào thấy con mình rơi vào Luyện Ngục cực khốn khổ, sao lại không cứu giúp. Mẹ thúc giục những con cái còn sống dâng lời cầu nguyện và những việc lành cầu cho các linh hồn, hoặc Đức Mẹ xin Chúa cho các linh hồn Luyện Ngục về thế gian xin người sống cứu giúp. Đức Mẹ cũng xuống Luyện Ngục để an ủi, giảm bớt hình phạt cho các linh hồn, nhất là những linh hồn mồ côi. Nhiều thánh nhân dạy rằng: Trong các ngày Lễ, Đức Mẹ xuống Luyện Ngục, và khi Người từ Luyện Ngục về trời, Người đem theo nhiều linh hồn về Thiên Đàng với Người.

  Những người con yêu của Đức Mẹ khi sống siêng năng và sốt sắng đọc kinh Mân Côi tôn kính Mẹ, khi chết Mẹ sẽ cứu khỏi Luyện Ngục rất sớm.

  Những người có lòng tin kính sùng mộ đeo Áo Đức Bà (mảnh trước ngực mảnh sau lưng, sau một thời gian có thể đeo ảnh vảy Áo Đức Mẹ thay thế, theo ơn Đức Giáo Hoàng Piô 10 ban năm 1910) còn được hứa ban ơn thoát khỏi Luyện Ngục sớm hơn nữa. Đức Mẹ đã hứa cùng thánh Simon Stock Bề trên dòng Carmelô ngày 16 tháng 7 năm 1251 rằng: "Những ai sùng kính đeo Áo này sẽ được cứu thoát khỏi Hoả Ngục. Đây là dấu cứu rỗi, gìn giữ khỏi bị tiêu diệt, là sự hứa ban bình an và che chở đặc biệt tới mãn đời". Sau khi thánh Simon qua đời được 15 năm, một buổi sáng kia, khi Đức Giáo Hoàng Gioan 22 đang cầu nguyện, Đức Mẹ hiện ra mang Áo Đức Mẹ Carmelô và phán: "Nếu những ai là tu sĩ dòng hoặc là người hội Áo, vì tội lỗi mình phải vào Luyện Ngục, Mẹ sẽ xuống, như người Mẹ nhân lành vào ngày thứ Bảy sau khi chúng qua đời để cứu vớt chúng và đem chúng về hưởng phúc muôn đời". Những lời qua được công bố trong Tông thư "Sabbatine Bull" công bố ngày 3 tháng 3 năm 1322. Theo Tông thư này, muốn hưởng đặc ân trên phải giữ 3 điều kiện: 1. Ghi tên vào sổ nơi giáo xứ mình và đeo Áo Đức Mẹ, 2. Giữ đức trinh khiết theo bậc mình, 3. Đọc kinh Tiểu nhật khoá Đức Mẹ hằng ngày, ai không đọc kinh Tiểu nhật khoá Đức Mẹ được, thì phải kiêng thịt các Thư Tư và Thứ Bảy. Linh mục nào có năng quyền có thể thay điều kiện thứ 3 bằng một việc đạo đức khác, ví dụ đọc kinh Mân Côi hằng ngày thứ Bảy (Sabbat), dòng Camelô đề nghị điều kiện thứ 3 được thay thế bằng việc đọc 7 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng, 7 kinh Sáng Danh. (Purgatory p. 411-412).

  Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn.

  Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn.

  Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn.


  Rôma tháng 3/1988, Fort Worth, TX Thứ Sáu Tuần Thánh 14.4.1995.  *********************************
  Chấm hết!

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Forums TOS: The owners, administrators, and moderators of this Forums will not be held liable for any objectionable messages posted on this forum, members are responsible for the liabilities of their own posts. The owners of this Forums reserve the right to remove, edit, move or close any thread or message for any reason but are not compelled to do so unless they deem it to be necessary. It is impossible or us to review all messages. If you are a company and noticed any copyrighted material, please let us know right away.© 2006-2016 ChotNho.com. All rights reserved.  Privacy Policy.


Liên hệ quảng cáo / Liên hệ website: vncentraladmin@vncentral.com