Hmm.... ET.... Trời vậy mà cũng buồn.... Ba Ngáp mất hơn chục năm rồi.... mà đâu cần hay có buồn... Tại sao phải buồn... Nên suy nghĩ và đừng thương tiếc nữa... Nói cách khác là phải mừng cho Ba đã bỏ thế gian và đi qua thế giới khác... Làm vậy để người đi đừng buồn và vương vẫn bên mình.... Hay lấy những cái kỷ niệm tươi vui trong đời sống của Ba để dẹp bỏ cái buồn đi... Và hãy nhớ đời con người thì mình nên sống cho người đang có, đang sống, đang ở với mình.... Còn người đã mất có vui, có buồn thì mình cũng không chia sẽ được với người ra đi.... Cho nên đừng buồn... mà nên tìm lại những kỷ niệm vui của mình và Ba mình là được rồi...

Thiệt tình... vào trong đây đánh lộn sộn.... thì không có ai đập đâu... bên đây hiền lắm.... chỉ ném cà chua, trái cây, hạt là cùng... Until then.... Good Luck...

Ps... Hãy bỏ sự buồn mà kiếm chuyện vui mà làm.... Vì Ngáp nghĩ ai làm Cha, làm Mẹ... không khi nào muốn người con buồn.... cho nên hay mừng vui lên và cùng vui sống với người hiện tại bên mình hay trên đời với mình.

Pps.. Còn khi cúng, khi đám giỗ cho Ba... cứ tự nhiên cũng mọi thứ kể cả thịt, cá, vv...... Ai mà biết Ba mình ngày đó muốn ăn cái gì... nếu ngày đó muốn ăn thịt, ăn cá.... mà cúng đồ chay..... thì ngày đó chắc Ba ET nhịn ăn luôn... Vì vậy bây giờ bên nhà dzợ Ngáp cúng... thì có đầy đủ chay và mặn....