nhận được tiền của chú lâu rồi , mà hộp thư của chú bị đầy rồi , không trả lời được
cám ơn chú nhiều