hoa đẹp quá xá , của LN đả đi ngủ bụi 2 cây rùi ...nó lại là cây quý hiếm nhờ sis TM mua dùm tiếc quá chời luôn huhu...