Hmm.... Cái gì cũng phải từ từ.... Nhà ai cũng vậy mới bắt đầu thì.... có gì khoe cái đó.... không thôi thì... khoe cây 2 chân (aka người) cũng được mà.... Until then... Good Luck..