Chị ơi, hạt mai nhà Y chín nhiều lắm rồi, chị muốn lấy bao nhiêu, pm đ/c đợi Y đi chơi về sẽ gửi cho chị . tuần trước quên ô cho hình hạt mai chín vô cho các nn xem, cái hoa khi làm hạt nó đổi thành màu đỏ có mấy hạt màu đem dinh vào trong đẹp lắm, khi nào về Y post vô cho chị coi .