Đúng YL , S dùng nồi cơm điện làm tỏi đen nên không dùng nấu cơm đươc nửa . Hai năm nay S chỉ steam trong Pressure Cooker thôi .
Theo S thấy cơm hấp mềm xốp hơn . S dùng nồi PC củ mà cái time của nó bị hư , chỉ còn dùng từng phút 1 thôi , nên S chỉ bấm 1 phút và sau khi hết 1 phút nó nhảy qua warm thì thêm bấm thêm 1 phút nửa là xong , tổng cộng là 2 phút ( theo cái nồi hư time của S )