Welcome back Tamha, chị coi video hoa quỳnh và cẩm cù rồi, đẹp quá chừng đi. Chúc em làm ăn phát tài nhé.