Quote Originally Posted by Isabella View Post
NHổ một lúc 17 cái răng, đúng là gan. Chị chắc không bao giờ dám đâu mặc dù tối ngày cứ dọa tụi ns là muốn nhổ hết làm răng giả.

Mừng et khỏe lại sau trận này.
Dạ... cám ơn chị... em bị dồn vào tường nên làm thôi... em từ nhỏ nổi tiếng ăn lâu... vì em nhai thật nhuyễn mới nuốt... lúc răng lung lai em khg nhai được... ráng mấy cũng khg nhai kỷ được... rồi thì cũng phải nuốt... thế là bụng bắt đầu đau đau... sợ bị đau bao tử nên nhấm mắt làm đại đó chị chứ em nhát lắm... nhưng nghỉ khg trốn được...đành chịu...